TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem.

Budskapet er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Flere artikler om frimureriet

Stormesterens Fortjenstmedalje til Kjell Nordmo

Av Per Trygve Kongsnes
Tromsø Provincialloge
Kjell Nordmo sammen med OSM Tore Evensen og PM Per Trygve Kongsnes
Br Kjell Nordmo ble i Tromsø Provincialloges møte i VII grad den 19. november 2105 tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje av Ordenens Stormester Tore Evensen. OSM holdt en personlig tale ved overrekkelsen hvor også begrunnelsen for tildelingen ble oppsummert. Br Kjell har tjent som Oversekretær i…
Les mer

Medlemskontoret er i drift

Av Harald Øien
Nyttig informasjon
Ordenen har lenge arbeidet for å etablere et sentralt medlemskontor. Det er en glede å kunne fortelle at det nå er i full drift. Brødrenes nærmeste og viktigste kontakt med Ordenen er fortsatt egen moderloge. Her kan (og skal) alle spørsmål tas opp, og det er ikke mange saker som har behov for å…
Les mer

Ny Ordførende Mester i Bodø Stewardloge

Av Per Arvid Tellemann
Bodølogene
I forbindelse med installasjonen av ny OM i Bodø Stewardloge ble det avholdt et historisk møte. For første gang møttes OM’ene for alle Stewardloger av 1. Orden på et annet sted enn Stamhuset i Oslo. På bildet, fra v.: Den nye OM Rolf Schjem og avtroppende Arne Hanssen i Bodø Stew.loge, OM Hans Jørgen Nordskogen i Hamar Stew.loge, OM Tron Bernt Endressen i Stavanger Stew.loge og OM Harald Johan Stickler i Sandefjord Stew.loge.
Torsdag 12. november fikk Bodø Stewardloge og logefellesskapet i Bodø, ny leder. Rolf Helge Schjem overtok etter Arne Hanssen, som med sine syv år som Ordførende Mester hadde uttjent sin tid. I et høytidelig og vel gjennomført møte i VII grad, ble Rolf Schjem installert i embetet av Ordenens…
Les mer

Fortsatt full aktivitet i Stamhuset

Av Arne Lie jr.
Informasjonssider Ordenen
Som mange brødre har sett, pågår det store bygningsarbeider i området rundt Stamhuset i Oslo. For å gjøre det så enkelt som mulig for brødre som vil komme på møter i Stamhuset, ønsker vi å informere litt om hvordan det ser ut for øyeblikket. Tollbugata er blitt toveiskjørt. Brødrene kan kjøre opp…
Les mer

Frimurernes Storband inviterer til Swingende Jul i Stamhuset søndag 13. desember kl 1600

Av Arne Lie jr.
Frimurernes storband
Frimurernes Storband med venner serverer swingende julemeny: Ås kirke - fredag 11. desember 2015 kl 1900Stamhuset (Nedre Vollgt 19) - søndag 13. desember 2015 kl 1600Fagerborg kirke - lørdag 19. desember 2015 kl 1600 Ta med ledsager, familie, venner og bekjente og la oss sammen komme i julestemning…
Les mer

Frelsesarmeens julegryter trenger vakter

Av Arne Lie jr.
Aktuelt
Det vil også i år bli anledning til å stå vakt ved Frelsesarmeens julegryte. Dette er et givende og ikke minst meningsfylt arbeid som tar ca 1 time. Vi starter opp 28. november med times vakter fra 16.00 til 20.00. Nytt av året er vi står inne i Byporten, mange brødre ønsket seg dette, og vi håper…
Les mer

Jeg gleder meg over høsten

Av Tore Evensen
Kronikker
Jeg gleder meg over høsten – enda en gang. Våre årstider gjør det lettere å se at livet er i forandring, at noe nytt er på gang. Forventingene står i kø - jeg gleder meg, selv om det også er litt vemodig. Det å være frimurer er å være underveis. I våre læremåter blir det å søke Sannhet og Lys ofte…
Les mer

FIDUCIA

Fiducia er ment å være et tilbud til våre eldre brødre og deres kjære. Et tilbud også til tidligere brødres enker som ønsker å holde kontakten med gamle venner.

Møtene har en uformell karakter og avholdes den siste fredag i hver måned mellom kl. 11.30 og ca kl.13.30.

Møtene starter som regel med et underholdningsinnslag, fulgt av et måltid bestående av smørbrød, kaffe og tebrød. Det er ingen kontingent eller økonomiske forpliktelser, men de fleste bidrar ved et avsluttende åresalg som er virksomhetens eneste inntektskilde.

Frivillige hjelpere står for serveringen. Nedenfor ser dere en oversikt over møtedagene i 2012.

Våren 2012                               Høsten 2012

Fredag 27. januar                      Fredag 28. september

Fredag 24. februar                     Fredag 26. oktober

Fredag 30. mars                        Fredag 30. november

Fredag 27. april                         Julemøte 14. desember

Sommertur mandag 4. juni

VELKOMMEN ! 

Kontaktinformasjon:

 

Sist redigert onsdag, 05 mars 2014 16:43

Fra Landslogens område

Møte i Landslogens VIII grad i Stamhuset, tirsdag 1. desember 2015 klokken 1830

Formøtet starter presis kl. 1600 Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet: St. Johannesloger St. Andreasloger Olaf Kyrre Oscar Søilene Akershus Rosene De fire Roser Kolbein   St. Clemens   Halvdan Svarte      

Julemøte i Fiducia i Stamhuset 4. desember.

Velkommen til vårt Julemøte: 4. desember 2015. Vi samles i Johannessalen kl 11:30 Br. Kristian Lassen holder Juletale.Sang med Terje Thorp og Aase Johannessen og ved orgel/flygel Knut Myhre. Taffel i våre faste lokaler SøilesalenSkinkestek m/surkål og rødvin. Riskrem.Kaffe og julebakst og sang i våre lokaler. Billetter a kr 250,- selges ved…

Juletrefest for Leoparden i Stamhuset søndag 10 januar kl 1630 - 1830

I god tradisjon arrangerer Leoparden juletrefest i Stamhuset. Det blir enkel servering, lotteri, gang rundt juletreet og sang med Sølvguttene i Johannessalen.  Billetter á kr 150,- bestilles hos  

Juletrefest lørdag 2. januar 2016

Murskjeen inviterer til juletrefest lørdag 2. januar 2016 kl. 15:00 Påmelding skjer ved innbetaling til Skattemesters konto 9791 10 32361, eller ved å betale til han etter taffelet i forbindelse med Murskjeens møter. Siste frist for påmelding er i forbindelse med Murskjeens julemøte torsdag 17. desember 2015. Prisene er uendret…

Velkommen til Oscars møter i november og desember

Torsdag 5. november kl. 18.30 avholdes recepsjonsmøte i IV/V grad. Torsdag 12. november kl. 18.30 avholdes recepsjonsmøte i IV/V grad.  Lørdag 14. november kl. 10.00 avholdes St. Andreasseminar felles med Akershus. Seminaret administreres av Oscar. Møtet varer til kl. 14.00 inkl kaffe og rundstykker. Påmelding til Oscars sekretariat. Pris kr. 200,-. Kom og…

Brodertjenesten i Sirius

Brodertjenesten i Sirius Brodertjenesten er en viktig del av det å være frimurer. Den er en mulighet til å hjelpe andre brødre gjennom utfordrende perioder i livet. Mange brødre som deltar opplever at de får sterke og gode opplevelser gjennom brodertjenesten, og at den har gitt dem mye tilbake.

Forskningslogen avduket portretter og tildelte sitt første honnørtegn

Forskningslogen avduket portretter og tildelte sitt første honnørtegn Lørdag 19. september 2015 avholdt Forskningslogen Niels Treschow sin 12. høytidsdag. Foredraget ble holdt av Forskningslogens egen Leif Endre Grutle, som fortalte om Royal Arch-kapitlet Dovre i Norge. Tross Oslo Marathon var det mange brødre som hadde funnet veien til Stamhuset denne lørdagen.

St.Johanneslogen Den faste Borg

St.Johanneslogen Den faste Borg Begynnelsen Inntil 1923 var egen frimurervirksomhet i Kongsvingeregionen en heller usynlig virksomhet. De som av distriktets menn var frimurere måtte reise til Oslo eller Hamar for å delta i frimurerisk arbeid, eller gradspasseringer for den saks skyld. Logene som brødrene i hovedsak var medlemmer av var Oslologen St. Olaus td…

Fra Bergen Provins

St. Andreasdag i Bergen søndag 29. november

St. Andreasdagen søndag 29. november 2015 kl 17.30 i Johanneskirken. Vi inviterer alle til Gudstjeneste i Johanneskirken på St. Andreasdagen, søndag 20. november kl 17.30! Frimurekoret vil være med å synge julen inn. Etter gudstjenesten spaserer vi alle til Logen…

Tankar etter instruksjonsmøte i Haakon til den gyldne Hjelm 03.11.2015

Tankar etter instruksjonsmøte i Haakon til den gyldne Hjelm 03.11.2015 Det vart halde eit instruksjonsmøte i Haakon t.d.gyldne Hjelm 3/11-2015, samme instruksjon vart gjeven på møtet Harald t.d lysende Haab 08.04.15. Formen på instruksjonen var ny, og samarbeidsformen mellom logane var ny - resultatet vart inspirerande på mange plan. Kvart…

Grytevakt i Bergen - ledige vakter

Også i år har Frelsesarmeen spurt om vi vil stå grytevakt i desember før jul. Provincialmester har gitt sin tilslutning til dette og undertegnede, Olav Kvinge, har tatt på seg oppgaven å organisere dette slik som i fjor.  Som i…

Grytevakt i Bergen 2015

Informasjon om grytevakt for Frelsesarmeen 2015: Se under siden til Bergens Provincialloge: http://frimurer.no/loger/bergens-provincialloge

Høgtidsdag og 10-års jubileum for Haakon td gyldne Hjelm 28.04.2015

Høgtidsdag og 10-års jubileum for Haakon td gyldne Hjelm 28.04.2015 I jubileumsheftet for 10-års jubileet for Haakon td gyldne Hjelm står det:«Det er berre to varige gåver me kan gje borna våre. Det eine er røter, det andre er vengjer», Holding CarterTida flyg og jammen snur sola i disse dagar.…

Informasjonsmøte i Haakon t.d.g Hjelm

Informasjonsmøte i Haakon t.d.g Hjelm Tirsdag 17. mars arrangerte Haakon t.d.g. Hjelm informasjonsmøte for interesserte mulige søkjarar med følgje, i logen sine lokaler på Almås. Responsen var god og omlag 10 interesserte møtte opp. Dei vart møtt av Ordførende Mester og Delegert og Deputert Mester…

Besøk til Voss utsettes

Besøket til St. Mikael til det gamle Gilde utsettes. Vi sette opp turen ved en senere anledning. Denne vil bli annonsert på hjemmesiden og i forbindelse med møteinfo til brødrene.  

Flott fremmøte på årets første informasjonsmøte

Årets første informasjonsmøte i regi av St. Johanneslogene Oscar til de syv Bjerge og Carl til den norske Løve ble avholdt søndag 1. februar, og de respektive loger er godt fornøyde med fremmøtet.

"Spesielle" møter i 2015

Her følger et utvalg spesielle møter, herunder temamøter for 2015. For totaloversikt over årets møter: se under "Kalender". 09.04.15, kl. 18.30: Oscar tds Bjerge besøker Carl tdn Løve 29.07.15, kl. 18.30 Olsokloge 24.08.15, kl. 18.30: Kollegiemøte Lille spisesal 27.09.15, kl.…

Honnørteikn til br Trygve Nagell Dahl

Honnørteikn til br Trygve Nagell Dahl I julemøtet 2. desember i Haakon tdg Hjelm vart brødrene si merksemd retta mot br Trygve Nagel Dahl, då han mottok logen sitt Honnørteikn av OM Karl Sandvik. Det var stort oppmøte i salen og blant anna fleire brødre frå…

Fra Trondhjem Provins

Stor dugnadsinnsats i Kristiansund

Frimurerbrødrene i Kristiansund er etter en lang og grundig planleggingsfase kommet i gang med arbeidet for nye logesaler etter at alle formaliteter, særlig etter at en solid finansiering er på plass. I logehuset i Langveien 46 er nå arbeidet med den nye logesalen i full gang og det er allerede nedlagt…

Ny Deputert Provincialmester i Trondhjems Provincialloge

Ny Deputert Provincialmester i Trondhjems Provincialloge Håkon Pharo ble i et ordinært VII gradsmøte i Trondheim 18. mars innstallert som ny Deputert Provincialmester i Trondhjems Provincialloge. Han overtar etter Ingar Samset som har sittet i embetet i de siste 8 år. Broder Ingar har planer om å flytte fra Trondheim til Oslo og for fremtiden vil…

Vellykket 100-årsjubileum i Trondhjems Provincialloge

Vellykket 100-årsjubileum i Trondhjems Provincialloge Trondhjems Provincialloge feiret sitt 100-årsjubileum gjennom hele helgen 28. januar til 1. februar. Forut selve jubileumsfeiringen var det Ordførende Mestermøte med alle Ordf, Mestre og Ordf. Brødre i provinsen etterfulgt av et møte i VII grad på fredag hvor også vår OSM Tore Evensen deltok. Mens brødrene deltok på logemøtet…

Tre nye innehavere av Stormesterens Fortjenstmedalje

Tre nye innehavere av Stormesterens Fortjenstmedalje Under et VII gradsmøte i forbindelse med Trondhjems Provincialloges 100-årsjubileum ble tre brødre hedret med Stormesterens Fortjenstmedalje. Steinar Ravlo fra Olavslyset på Verdal og Willy Aune fra Morgenstjernen på Røros, begge tidligere Ordførende Mestre i sine respektive loger ble hedret for sitt arbeide med å skaffe sine loger eget hus, noe…

En sunn Loge Borgund fyller 50

En sunn Loge Borgund fyller 50 St. Andreaslogen Borgund ble stiftet 23. november 1964 og fyller dermed 50 år i november 2014. Jubileet markeres på Høytidsdagen 24. november. Men St. Andreas frimureriet i Ålesund startet lenge før 1964. Etter at St. Johanneslogen Regulus ble stiftet i 1924, og tidligere i år kunne feire sin 90 års…

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund St. Johanneslogen Regulus i Ålesund, som ble grunnlagt 30. januar 1924 med 68 medlemmer, feiret sitt 90 årsjubileum 27. januar i år. Antallet aktive betalende brødre er nå 288 og Regulus er således den største logen i Møre og Romsdal. Frimureriet kommer til Ålesund I matrikkelen for 1851 står det…

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe Gauldal St. Johannes Frimurergruppe under St. Johanneslogen Nordlyset har i 20 år arrangert en såkalt ”Buskloge”. Møtet står ikke i møteplanen men informasjon går ut på mail og fra ”mann til mann”. I et nydelig sommervær gikk turen i år til Fløttumgruva, en nedlagt kobbergruve i Singsås. Her ble det…

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe Stormesterbesøket til Hitra og Frøya Frimurergruppe ble som alle hadde håpet på, en opplevelse. De nærmere 60 brødrene som hadde tatt turen til Dolmsundet Hotell fikk oppleve et frimurerisk møte litt utenom det vanlig. Ordenens Stormester som flere ganger i uken er tilstede på logemøter rundt om i vårt langstrakte…

Ny provincialmester installert i Trondheim

Ny provincialmester installert i Trondheim Den 30. november ble Svein Olav Klokkerhaug installert som ny Provincialmester I Trondhjem Provincialloge. Han etterfølger John Solberg som gikk av for aldersgrensen. Installasjonen foregikk i nærver av 200 brødre, og ble foretatt av Ordenens Stormester Tore Evensen. Tilstede var også de fleste av Ordenens ledelse og høyeste embedsmenn, samt…

Frimurernes Sangforening i Trondheim

Frimurernes Sangforening i Trondheim Det første frimurerkor i Trondheim ble startet i 1897. Vi synger i dag i 2 Johannesloger, Andreas- og Provincialloge, samt deltar ved begravelser, synger i kirker osv. Hvert år arrangerer koret en adventskonsert, synger i losjen 17. mai, avholder sin spesielle lutefiskaften senhøstes for sangere, støttemedlemmer med ledsagere. Koret har…

Fra Tromsø Provins

Arne Martin Finstad ny Deputert Mester i Svolvær

Arne Martin Finstad ny Deputert Mester i Svolvær St. Andreaslogen Hålogaland Deputasjonsloge for Lofoten, fikk ny leder 20. november 2015, da Arne Martin Finstad ble installert som Deputert Mester. I en stilfull og høytidelig seremoni, overlot Lasse Veiesund klubben til sin etterfølger. Finstad ble innsatt i sitt nye embede av Ordførende Mester i St. Andreaslogen Hålogaland, Olav Andreassen. 

Tre sønner fikk VII grad

Tre sønner fikk VII grad Torsdag 17. september var en merkedag i Bodø Stewardsloge. Tre brødre; Jan Erik, Geir Ove og Stig Rune Alexandersen, ble forfremmet til VII grad. En stolt far, Ole Normann Alexandersen, var til stede. At en far har tre av sine sønner som medlemmer i ordenen, er kanskje ikke av det…

Stormesterens Fortjenstmedalje til Jarle Saksenvik

Stormesterens Fortjenstmedalje  til Jarle Saksenvik Vår gratulasjon til Jarle Hans Saksenvik som i St.Johs.logen Saltens høytidsmøte den 24. sept. ble tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje. Denne høye utmerkelse ble overrakt av SMP br. Ragnar Tollefsen, som representerte Stormester under logens høytidsfeiring. Br. Jarle ble opptatt som frimurer i 1983, og fikk sin X. gr. i 2005. Han…

Endringer i høstens møteplan i Bodø

Møte i X-grad med recepsjon 22.10.15 er flyttet til 3.12.15 Møte i VII-grad 29.10.15 er merket med b: Installasjon av ny OM. Installasjonen er flyttet til 12.11.15. Møtet 29.10.15 går som normalt VII-gradsmøte med recepsjon. Fellessekretariatet Bodø Frimurerloger

Første møte i Bodø Frimurer Forskningsgruppe

Torsdag 1. oktober 2015 kl. 18.30 avholdes første ordinære møte i Bodø Frimurer Forskningsgruppe. Kveldens tema er «Betydningen av sang og musikk i II-grad». Foredraget holdes av prof. Br. Trond H.F. Kverno, og tar spesielt for seg sang- og musikktradisjonen innenfor frimureriet. Møtet holdes i II.grad. Alle brødre med II…

Høstmøte i Bodø Fiducia

Brødre med ledsagere inviteres til Fiducia-møte onsdag 7. oktober kl. 18.00. Denne gangen prøver vi oss med en sammenkomst på onsdagskvelden. Vi i komiteen håper at det kan passe for de som har lyst på et Fiducia-møte av den gode gamle sorten. Det blir nå som alltid invitert til en…

Kunngjøring fra Kontakt

Neste utgave av Bodølogenes blad, Kontakt, kommer ut ca. 1. desember. Bladet skal være et bindeledd mellom logebrødrene og skal inneholde nyhetsstoff, samt artikler med frimurerrelatert innhold. Frist for innlevering av materiale til neste nummer er 1. november. Spesielt oppfordres yngre brødre til å bidra til innholdet i Kontakt. Bodø,…

Rolf Schjem blir ny Ordførende Mester i Bodø Stewardsloge

Rolf Schjem blir ny Ordførende Mester  i Bodø Stewardsloge i gratulerer broder Rolf Helge Schjem, som av Ordenens Stormester er blitt utnevnt til ny Ordførende Mester i Bodø Stewardsloge av 1. Orden. Han avløser broder Arne Harald Hanssen, som har uttjent sin tid idet han har virket i embedet fra november 2008. Broder Schjem vil bli installert av Ordenens…