TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling. Kort sagt er frimureriet et læresystem som gir deg mulighet til å bli en bedre versjon av deg selv.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. Man kan si det sånn at frimureriet er ulike ting for ulike mennesker. For mange er frimurerlosjen et pusterom der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Flere artikler om frimureriet

Treschow-Symposiet 2016 (22. og 23. okt)

||

Det er igjen en glede å kunne invitere til «Treschow-Symposiet 2016», som går av stabelen lørdag 22. og søndag 23. oktober 2016. Registrering lørdag fra kl. 09:00. Første foredrag begynner presis kl. 09:30.  Søndag begynner foredragene kl. 10.00. Antrekk: daglig. På logemøtet fredag: vanlig…

Les mer

Intet møte i Landslogen 4/10

Arne Lie jr.
Landslogen

Vi minner om at det ikke er noe møte i Landslogen tirsdag 4/10, slik det fremkommer av Matrikkelen og møteplaner.

 

Les mer

Oppfordring fra Ordenens Stormester

Arne Lie jr.
Fellesgaven
||

Ordenens Stormester Tore Evensen oppfordrer alle brødre til å slutte opp om årets TV aksjon søndag 23. oktober.

Ordenen har i mange år støttet Røde Kors sitt arbeid, og Evensen ber om at alle medlemmer av Den Norske Frimurerorden støtter opp om aksjonen og dens formål. Det er mulig å bidra både…

Les mer

Ordenens lover tilgjengelige via Min Side

Kanselliet
Ordenens kanselli
||

Stormesteren har i Det Store Råd 26. mai 2016 godkjent en ny versjon av Lover for den Norske Frimurerorden.

Den nye versjonen blir foreløpig ikke trykket i bokform, men er lagt ut på MIN SIDE (uten forskrifter) slik at alle brødre kan lese de oppdaterte lovene.

Den siste trykte versjonen av…

Les mer

Store ombyggingsarbeider i Kristiansund

Brødrene i Kristiansund har foretatt en større ombygging av logebygget. Ny flott…

Les mer
||||

Andersons "Constitutions" utgitt i forbindelse med Landslogens 125-års jubileum

24. juni 2016 ble den første «norske» utgaven av James Andersons «Constitutions» utgitt i…

Les mer

Slik foregår en kveld i frimurerlogen

En logeaften er preget av stil og høytid når ordensbrødrene møtes. Stil, fordi vi kler…

Les mer
St. Andreaslogen Hålogaland satser stort  på kunnskapsutvikling. Bildet er fra en måltidsloge med instruksjon.

Andreas Symposiet i Bodø 22. november

St. Andreaslogen Hålogaland i Bodø tar et nytt steg når det gjelder kunnskap og…

Les mer
||

Invitasjon til United Grand Lodge of England - Ball i Freemasons Hall Lørdag 30. September 2017

I forbindelse med UGLE's 300 års jubileum neste år vil det bli arrangert et ball i…

Les mer

Hvorfor går vi i logen?

Frimureri handler om livsglede og livskvalitet. Vi konsentrerer oss om det som samler…

Les mer

FIDUCIA

Fiducia er ment å være et tilbud til våre eldre brødre og deres kjære. Et tilbud også til tidligere brødres enker som ønsker å holde kontakten med gamle venner.

Møtene har en uformell karakter og avholdes den siste fredag i hver måned mellom kl. 11.30 og ca kl.13.30.

Møtene starter som regel med et underholdningsinnslag, fulgt av et måltid bestående av smørbrød, kaffe og tebrød. Det er ingen kontingent eller økonomiske forpliktelser, men de fleste bidrar ved et avsluttende åresalg som er virksomhetens eneste inntektskilde.

Frivillige hjelpere står for serveringen. Nedenfor ser dere en oversikt over møtedagene i 2012.

Våren 2012                               Høsten 2012

Fredag 27. januar                      Fredag 28. september

Fredag 24. februar                     Fredag 26. oktober

Fredag 30. mars                        Fredag 30. november

Fredag 27. april                         Julemøte 14. desember

Sommertur mandag 4. juni

VELKOMMEN ! 

Kontaktinformasjon:

 

Sist redigert onsdag, 05 mars 2014 16:43

Fra Landslogens område

Murskjeens broderbrev til møte 6. oktober

Nr. 33 St. Johs.logen St. Olaus til den gyldne Murskje
||

Murskjeens broderbrev til møte i II grad 29. september

Nr. 33 St. Johs.logen St. Olaus til den gyldne Murskje
||

Velkommen til Oscars møter i september og oktober

Nr. 1 St. Andreaslogen Oscar t. d. flammende Stjerne

Jubileum 2016 - loge Kolbein fyller 125 år

Nr. 23 St. Johs.logen Kolbein til den opgaaende sol
Sangforeningen ved 115-års jubileet i 2015.|Sangforenings styre ved jubileumsåret 2015.  Fra venstre: Runar Bodahl, Ulf nesle, Arne Øvrebø – Formann, Steinar Aasheim og Arnt Holberg.

Frimurernes Sangforening Drammen

Frimurernes Sangforening Drammen

Fra Bergen Provins

Møte i Fiducia

Bergens Provincialloge
||

Kloke ord – utdrag fra våre lover

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge
|

Oscarfest 29. oktober

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge
||

Skyss til logen?

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge

Fra Trondhjem Provins