TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem.

Budskapet er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Flere artikler om frimureriet

Invitasjon til Forskningslogen Niels Treschows høytidsdag lør. 19.09.15 i Oslo

Invitasjon til Forskningslogen Niels Treschows Høytidsdag lørdag 19. september 2015 kl. 1400 i Stamhuset, Oslo. Broder Leif Endre Grutle foreleser over temaet: Royal Arch-kapittelet «Dovre» fra 1784.
Les mer

Norske broderforeninger i Spania blir loger

Av Fredrik Hilding
Utenriks
Stormester Oscar de Alfonso Ortega (til høyre) takker for gode samtaler om norsk frimureris fremtid i Spania
I mer enn 20 år har det vært norsk frimureraktivitet i Spania. Norske brødre har møttes på Costa Blanca, Costa del Sol og på Gran Canaria. På Costa Blanca og Costa del Sol har det vært broderforeninger som har vært underlagt Leoparden mens det på Gran Canaria har vært en frimuregruppe rett under…
Les mer

Den Nasjonale Franske Storlogen er igjen anerkjent

Av Fredrik Hilding
Utenriks
Frimureriet i Frankrike har en nesten like lang tradisjon som den engelske. Der de engelske logene klarte å samle seg om en felles organisasjon og en felles grunnsetning har de franske frimureriet vært preget av mange storloger med stor variasjon i grunnlag og læremåter. DNFO har i hovedsak bare…
Les mer

Grenseløst frimureri i nord

Av Kjell Jan Krey Dagsloth, webredaktør Bodølogene
Tromsø Provincialloge
Provincialmester Anders Fahlström flankert av både nåværende Per Trygve Kongsnes og tidligere Provincialmester Kåre-Bjørn Kongsnes i Tromsø, tidl. O.M. Reidar Nilssen i St. Johs.l. Midnatsol, O.M. Arne Hanssen i Bodø Stewardsloge, Dep.M. Arnfinn Larsen i Midnatsol og fellessekr. i Bodø frimurerloger Ole Martin Erikstad.
I Pinsen samlet frimurerbrødre fra Tromsø Provincialloge seg, fire fra Bodø og to fra Tromsø, i Umeå for å underbygge det gode frimureriske samhold mellom logene i Nord-Norge og Nord-Sverige. Anledningen var installasjonen av br. Anders Fahlström som ny Provincialmester i Övre Norrlands…
Les mer

Albert Schweitzer - minnekonsert i Sofienberg kirke søndag 6. september kl 19

Av Arne Lie jr.
Artikler om sang og musikk
Den 4. september er det 50 år siden Albert Schweitzer døde. Dette markeres i Sofienberg kirke 6. september kl. 19. Prof. Jan Helge Solbakk holder foredrag om Schweitzer og kantor Halgeir Schiager spiller orgelmusikk Schweitzer selv gjerne fremførte. Se mer informasjon her
Les mer

Høstens første møte i Fiducia i Stamhuset er fredag 11. september kl 1130

Av Arne Lie jr.
Fiducia Oslo
Første møte i høst i Fiducia i Stamhuset er fredag 11. september kl 1130 Fremmøte og registrering kl 11.00. Vi gleder oss til: Lyrikkgruppen "Oase" deler gleder i lyrikken med oss. Velkommen til god mat og god underholdning.Fine reisetilbud!Alle pensjonerte brr. og enker etter brr. er hjertelig…
Les mer

Musikal og Wienerkonsert i Stamhuset 4. oktober kl 16

Loge Kolbein har gleden av å invitere til konsert i Stamhuset, Nedre Vollgt 19, søndag 4. oktober kl 1600. På programmet står noen av våre fremste artister klare for å servere et bredt utvalg av klassiske stykker fra komponister som Evert Taube, Verdi og Strauss. På scenen står Gro Bente…
Les mer

I sommer skal jeg…

Av Tore Evensen
Kronikker
I sommer skal jeg praktisere noe av det jeg har fått ut av vinteren og vårens møter i logene rundt om i landet – og i min egen loge, mitt ”indre rom” , eller ”min indre hage” som jeg ofte betegner det jeg har bygget opp rundt min egen tro, håp og kjærlighet. I enkelte situasjoner har jeg tenkt på…
Les mer

FIDUCIA

Fiducia er ment å være et tilbud til våre eldre brødre og deres kjære. Et tilbud også til tidligere brødres enker som ønsker å holde kontakten med gamle venner.

Møtene har en uformell karakter og avholdes den siste fredag i hver måned mellom kl. 11.30 og ca kl.13.30.

Møtene starter som regel med et underholdningsinnslag, fulgt av et måltid bestående av smørbrød, kaffe og tebrød. Det er ingen kontingent eller økonomiske forpliktelser, men de fleste bidrar ved et avsluttende åresalg som er virksomhetens eneste inntektskilde.

Frivillige hjelpere står for serveringen. Nedenfor ser dere en oversikt over møtedagene i 2012.

Våren 2012                               Høsten 2012

Fredag 27. januar                      Fredag 28. september

Fredag 24. februar                     Fredag 26. oktober

Fredag 30. mars                        Fredag 30. november

Fredag 27. april                         Julemøte 14. desember

Sommertur mandag 4. juni

VELKOMMEN ! 

Kontaktinformasjon:

 

Sist redigert onsdag, 05 mars 2014 16:43

Fra Landslogens område

Møte i Landslogens VII grad i Stamhuset, tirsdag 8. september 2015, klokken 1800

Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:     St. Johannesloger St. Andreasloger Gustav De fire Roser Rosene Akershus Olaf Kyrre Oscar Kolbein   Murskjeen  

Velkommen til Oscars møter i september og oktober!

Torsdag 3. september kl. 18.30 avholdes høstens første møte i IV/V grad. Denne aften får vi besøk fra St. Johannes-logen Haakon t.d.t. Lys. Torsdag 10. september kl. 18.30 avholdes recepsjonsmøte i IV/V grad. Torsdag 17. september kl. 18.30 avholdes møte i IV/V grad. Dette møtet er også valgmøte hvor vi…

Broderbrev til møte 3. september

Kjære brødre! Vel overstått sommer! Jeg håper dere alle har hatt en givende og positiv sommertid, og ønsker hjertelig og broderlig velkommen til et nytt logesemester. Vi starter tradisjonen tro opp med møte i I grad, og jeg håper riktig mange av dere vil prioritere denne anledningen til å ”komme…

Torsdagskaffen

Alle brødre er velkomne til kaffe med kake i salongen i Telegata 4 kl 11 - 13 på torsdager i perioden fra og med torsdag 11.september til og med torsdag 11.desember

Frimureriet og kirken

Frimureriet og kirken Når dette skrives, har vi i begynnelsen av februar hatt Kyndelsmess. Det er en gammel tradisjon å markere denne tiden på året mellom vintersolverv og vårjevndøgn - en tid på året da lyset stadig blir sterkere og klarere. I kirkelig sammenheng, har denne markeringen blitt knyttet til det forhold at…

Møtekalender for 2015

Fiducia møteplan – 2015Fiducia møtene avholdes i St. Magnus, er på en fredag og starter kl. 12.00Julemøte første fredag i desember.30.01.15. nr. 246 Sangkoret i St. Magnus sin dag i Fiducia.Frimurerbroder Arvid Stokke med tema:Reisebrev fra Sangkorets USA tur i 2013. 27.03.15. nr. 247 Frimurerbroder og Sokneprest Finn-Ove Brandvold.Foredrag: Frimureri…

Verba Masonica 11 - 2015

Verba Masonica 11 - 2015 Her kan du lese Verba Masonica nr. 11-2015. Dette nummeret ble utgitt til Forskningslogens møte i Bergen 17. januar 2015. Temaet for møtet var «Det Rektifiserte System i Norge», med foredrag av br. Joachim Svela. Saker i dette nummeret: Bergenser med russiske høygrader Frimureren Johan Falkberget Tidlige bergenske bygghytter Heldagstur…

Studievirksomheten i Loge Sirius

Om livets store mysterium vet vi ingenting, men som frie murerbrødre har vi plikt til å tro, rett til å håpe og en enestående mulighet til å lære – til å lære det vi kaller Den Kongelige Kunst – ved å lære for livet gjennom et eldgammelt frimurerrituale. Frimureriet er…

Fra Bergen Provins

Høgtidsdag og 10-års jubileum for Haakon td gyldne Hjelm 28.04.2015

Høgtidsdag og 10-års jubileum for Haakon td gyldne Hjelm 28.04.2015 I jubileumsheftet for 10-års jubileet for Haakon td gyldne Hjelm står det:«Det er berre to varige gåver me kan gje borna våre. Det eine er røter, det andre er vengjer», Holding CarterTida flyg og jammen snur sola i disse dagar.…

Informasjonsmøte i Haakon t.d.g Hjelm

Informasjonsmøte i Haakon t.d.g Hjelm Tirsdag 17. mars arrangerte Haakon t.d.g. Hjelm informasjonsmøte for interesserte mulige søkjarar med følgje, i logen sine lokaler på Almås. Responsen var god og omlag 10 interesserte møtte opp. Dei vart møtt av Ordførende Mester og Delegert og Deputert Mester…

Besøk til Voss utsettes

Besøket til St. Mikael til det gamle Gilde utsettes. Vi sette opp turen ved en senere anledning. Denne vil bli annonsert på hjemmesiden og i forbindelse med møteinfo til brødrene.  

Flott fremmøte på årets første informasjonsmøte

Årets første informasjonsmøte i regi av St. Johanneslogene Oscar til de syv Bjerge og Carl til den norske Løve ble avholdt søndag 1. februar, og de respektive loger er godt fornøyde med fremmøtet.

"Spesielle" møter i 2015

Her følger et utvalg spesielle møter, herunder temamøter for 2015. For totaloversikt over årets møter: se under "Kalender". 09.04.15, kl. 18.30: Oscar tds Bjerge besøker Carl tdn Løve 29.07.15, kl. 18.30 Olsokloge 24.08.15, kl. 18.30: Kollegiemøte Lille spisesal 27.09.15, kl.…

Takk til grytevakter!

Takk til grytevaktene! Frelsesarméen i Bergen ber om at det overbringes en STOR TAKK til alle som hjalp til som grytevater før jul i desember!

Honnørteikn til br Trygve Nagell Dahl

Honnørteikn til br Trygve Nagell Dahl I julemøtet 2. desember i Haakon tdg Hjelm vart brødrene si merksemd retta mot br Trygve Nagel Dahl, då han mottok logen sitt Honnørteikn av OM Karl Sandvik. Det var stort oppmøte i salen og blant anna fleire brødre frå…

Logebesøk på Hawaii!

Oscarbroder Per Hannevold var nylig på Hawaii med sine spillende kolleger i Bergen Blåsekvintett. Mellom konserter og undervisning ved University of Hawaii fikk han også tid til å besøke lokale brødre.Honolulu har et vitalt frimurermiljø og Honolulu Lodge er en…

Ny ledelse i Fiducia Bergen

Fiducia på Ordenshuset i Bergen er et tilbud fra logen til frimurerenker og eldre frimurere med ledsagere, til sammenkomster i logens lokaler.Andre frimurere med ledig tid på fredags formiddager er selvsagt også kjærkomne deltakere. I en periode har foreningen vært…

Provincialmestere i Bergens Provincialloge

Provincialmestere i Bergens Provincialloge Her følger oversikt over Provincialmestere i Bergens Provincialloge. Nåværende Provincialmester er Egil Herman Sjursen. Sjursen overtok embedet etter Jon Randulf Vestrheim, som ble innsatt i embedet i 2002. Sjursen ble opptatt i St Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge i 1997.…

Fra Trondhjem Provins

Møtet 10. september er flyttet

Møtet den 10. september 2015 er flyttet til den 11. september kl 19.00.

Ny Deputert Provincialmester i Trondhjems Provincialloge

Ny Deputert Provincialmester i Trondhjems Provincialloge Håkon Pharo ble i et ordinært VII gradsmøte i Trondheim 18. mars innstallert som ny Deputert Provincialmester i Trondhjems Provincialloge. Han overtar etter Ingar Samset som har sittet i embetet i de siste 8 år. Broder Ingar har planer om å flytte fra Trondheim til Oslo og for fremtiden vil…

Tre nye innehavere av Stormesterens Fortjenstmedalje

Tre nye innehavere av Stormesterens Fortjenstmedalje Under et VII gradsmøte i forbindelse med Trondhjems Provincialloges 100-årsjubileum ble tre brødre hedret med Stormesterens Fortjenstmedalje. Steinar Ravlo fra Olavslyset på Verdal og Willy Aune fra Morgenstjernen på Røros, begge tidligere Ordførende Mestre i sine respektive loger ble hedret for sitt arbeide med å skaffe sine loger eget hus, noe…

Vellykket 100-årsjubileum i Trondhjems Provincialloge

Vellykket 100-årsjubileum i Trondhjems Provincialloge Trondhjems Provincialloge feiret sitt 100-årsjubileum gjennom hele helgen 28. januar til 1. februar. Forut selve jubileumsfeiringen var det Ordførende Mestermøte med alle Ordf, Mestre og Ordf. Brødre i provinsen etterfulgt av et møte i VII grad på fredag hvor også vår OSM Tore Evensen deltok. Mens brødrene deltok på logemøtet…

En sunn Loge Borgund fyller 50

En sunn Loge Borgund fyller 50 St. Andreaslogen Borgund ble stiftet 23. november 1964 og fyller dermed 50 år i november 2014. Jubileet markeres på Høytidsdagen 24. november. Men St. Andreas frimureriet i Ålesund startet lenge før 1964. Etter at St. Johanneslogen Regulus ble stiftet i 1924, og tidligere i år kunne feire sin 90 års…

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund St. Johanneslogen Regulus i Ålesund, som ble grunnlagt 30. januar 1924 med 68 medlemmer, feiret sitt 90 årsjubileum 27. januar i år. Antallet aktive betalende brødre er nå 288 og Regulus er således den største logen i Møre og Romsdal. Frimureriet kommer til Ålesund I matrikkelen for 1851 står det…

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe Gauldal St. Johannes Frimurergruppe under St. Johanneslogen Nordlyset har i 20 år arrangert en såkalt ”Buskloge”. Møtet står ikke i møteplanen men informasjon går ut på mail og fra ”mann til mann”. I et nydelig sommervær gikk turen i år til Fløttumgruva, en nedlagt kobbergruve i Singsås. Her ble det…

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe Stormesterbesøket til Hitra og Frøya Frimurergruppe ble som alle hadde håpet på, en opplevelse. De nærmere 60 brødrene som hadde tatt turen til Dolmsundet Hotell fikk oppleve et frimurerisk møte litt utenom det vanlig. Ordenens Stormester som flere ganger i uken er tilstede på logemøter rundt om i vårt langstrakte…

Ny provincialmester installert i Trondheim

Ny provincialmester installert i Trondheim Den 30. november ble Svein Olav Klokkerhaug installert som ny Provincialmester I Trondhjem Provincialloge. Han etterfølger John Solberg som gikk av for aldersgrensen. Installasjonen foregikk i nærver av 200 brødre, og ble foretatt av Ordenens Stormester Tore Evensen. Tilstede var også de fleste av Ordenens ledelse og høyeste embedsmenn, samt…

Frimurernes Sangforening i Trondheim

Frimurernes Sangforening i Trondheim Det første frimurerkor i Trondheim ble startet i 1897. Vi synger i dag i 2 Johannesloger, Andreas- og Provincialloge, samt deltar ved begravelser, synger i kirker osv. Hvert år arrangerer koret en adventskonsert, synger i losjen 17. mai, avholder sin spesielle lutefiskaften senhøstes for sangere, støttemedlemmer med ledsagere. Koret har…

Fra Tromsø Provins

Bodø er vertskap for det neste Landssangerstevne

Bodø er vertskap for det  neste Landssangerstevne Bodø Frimurer sangforening og Bodø frimurerloger blir vertskap for det neste store Landssangerstevne for frimurerkor. Dette ærefulle oppdrag ble gjort kjent for de godt og vel 700 sangerbrødre og ledsagere som var til stede under festbanketten som avrundet landskorstevnet i Stavanger konserthus lørdag 6. juni, hvor Stavangerlogenes kor, Sangforeningen St.…

OM-Møte i Tromsø Provincialloge

OM-Møte i Tromsø Provincialloge Onsdag 6.mai og den påfølgende torsdag var Ordførende Mestre og Ordførende Brødre i Tromsø Provins samlet til OM-møte i Tromsø. Blant temaene som sto på dagsordenen var bl.a. Ordenens Lederhåndbok og HMS-håndboka. OM-møtet ble avsluttet på torsdag med deltagelse i Provinciallogens Høytidsmøte. Ordenens Stormester deltok i høytidsmøtet hvor han tildelte…

En stolt frimurerfar i Harstad

En stolt frimurerfar i Harstad EN stolt frimurerfar, Arne Hermund Arntsen i St. Johanneslogen Corona Borealis i Harstad, flankert av sine to sønner Børre (til høyre) og Svein-Arne (til venstre).Svein-Arne fikk sin VII grad i Tromsø Provincialloges Høytidsmøte 7.mai i år. Børre fikk sin grad også i Tromsø, men et par år tidligere.Med på bildet…

Stormesterens Fortjenstmedalje til Arvid Øvergård

Stormesterens Fortjenstmedalje til Arvid Øvergård I Høytidsmøtet for Tromsø Provincialloge torsdag 7.mai, ble tidligere OCM, Arvid Øvergård, tildelt Stormesterens Fortjestmedalje. Både Stormesteren Tore Evensen og Prov Mester Per-Trygve Kongsnes takket br Arvid for hans store innsats på det rituelle området. Særlig ble hans deltagelse i utarbeidelse av CM-instruksen for Kapitelet fremhevet, samt hans generelle innsats…

Instruksjon fra «Verktøykassen» i St.Andreaslogen Hålogaland

Instruksjon fra «Verktøykassen» i St.Andreaslogen Hålogaland For andre gang på kort tid har brødrene i Bodø fått oppleve en frimurerisk instruksjon hentet fra Kunnskapsdirektoriets nye formidlingsprosjekt «Verktøykassen». Instruksjonslogen fant sted tirsdag 21. april. Emnet var denne gangen et sentralt tema i recepsjonsritualet for St.Andreas lærlinge- og medbrodergraden. I en meget godt fylt logesal fikk interesserte brødre…

Bodøs logebygg for fremtiden - endelig innflyttet og tatt i bruk!

Bodøs logebygg for fremtiden  - endelig innflyttet og tatt i bruk! Torsdag den 9. april ble endelig alt slått fast og stadfestet. Etter at ideen om en utvidelse av logen i Bodø første gang ble nedskrevet og skissert på en serviett av Georg Rasmussen i 2005, er den nye logebygningen innviet og tatt i bruk, ti år etter. Selve den gedigne…

Bodø Frimurer Forskningsgruppe har sett dagens lys

Bodø Frimurer Forskningsgruppe har sett dagens lys Fra og med den 7. april 2015 er Bodø Frimurer Forskningsgruppe i gang, som den 6. og minste av «logeenhetene» i det etter hvert ganske mangfoldige logefellesskapet i Bodø. Som leder av gruppen er utnevnt og installert Jarle Saksenvik, med Rolf Salvesen som nestleder og Kjell Krey Dagsloth som sekretær.…

Biblioteket, Bodø Frimurerloger

Første halvår av logeåret 2015 går mot slutten. Biblioteket minner brødrene om at lånt litteratur skal returneres biblioteket senest mandag 4. mai. Siste dato for utlån er mandag 20. april. Biblioteket holder stengt i perioden 6. mai fram til mandag 25. august. Bodø, 26. mars 2015 Per Rognan, Logens Bibliotekar