TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling. Kort sagt er frimureriet et læresystem som gir deg mulighet til å bli en bedre versjon av deg selv.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. Man kan si det sånn at frimureriet er ulike ting for ulike mennesker. For mange er frimurerlosjen et pusterom der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Flere artikler om frimureriet

Søndagskveld med Leoparden 20/11 - Foredrag av Kåre Willoch

||

Leoparden har igjen gleden av å invitere til årets "Søndagskveld med Leoparden" i Stamhuset i Oslo 20/11 kl 18-21.

I år har vi vært så heldige å få Kåre Willoch til å holde et kåseri "Refleksjoner over norsk politikk gjennom 88 år".

I tillegg vil det bli sang av Leopardkoret med støtte fra…

Les mer

Minneloge i Stamhuset 7. november kl 1800

Arne Lie jr.
Landslogen

Mandag 7. november kl. 18 00 avholdes Minneloge for samtlige loger i Stamhuset og St. Clemens, i regi av Ordenen.

Møtet avholdes i I grad i St. Johannessalen i 3. etasje.

Brødre av alle grader anmodes om å delta i Minnelogen.

Etter møtet vil det servert et vanlig taffel.

Merk at møtet starter…

Les mer

Andreas Symposiet i Bodø 22. november

Per Arvid Tellemann
Bodølogene
St. Andreaslogen Hålogaland satser stort  på kunnskapsutvikling. Bildet er fra en måltidsloge med instruksjon.

St. Andreaslogen Hålogaland i Bodø tar et nytt steg når det gjelder kunnskap og opplysning. Andreas Symposiet er en nyskapning, og første samling er tirsdag 22. november 2016. Deretter skal Symposiet avholdes i Bodø hvert andre år.

Andreasskiftet er den siste av Ordenens arbeidsgrader. St.…

Les mer

Utbygging på Røros

Webred. Trondhjem Prov.loge (Kjell Roar Næss)
Trondhjems Provincialloge
||

Det er bare 10 år siden Johanneslogen Morgenstjernen på Røros ble innviet som egen loge og kunne starte arbeidet i et flunkende nytt bygg etter mange år i leide lokaler mens de var Deputasjonsloge.

De startet som Broderforening under Nordlyset i Trondheim allerede 10. april 1884, bare ett år etter…

Les mer

Slik foregår en kveld i frimurerlogen

En logeaften er preget av stil og høytid når ordensbrødrene møtes. Stil, fordi vi kler…

Les mer

Store ombyggingsarbeider i Kristiansund

Brødrene i Kristiansund har foretatt en større ombygging av logebygget. Ny flott…

Les mer
||||

Andersons "Constitutions" utgitt i forbindelse med Landslogens 125-års jubileum

24. juni 2016 ble den første «norske» utgaven av James Andersons «Constitutions» utgitt i…

Les mer
||

Ordenens lover tilgjengelige via Min Side

Stormesteren har i Det Store Råd 26. mai 2016 godkjent en ny versjon av Lover for den…

Les mer

Hvorfor går vi i logen?

Frimureri handler om livsglede og livskvalitet. Vi konsentrerer oss om det som samler…

Les mer

FIDUCIA

Fiducia er ment å være et tilbud til våre eldre brødre og deres kjære. Et tilbud også til tidligere brødres enker som ønsker å holde kontakten med gamle venner.

Møtene har en uformell karakter og avholdes den siste fredag i hver måned mellom kl. 11.30 og ca kl.13.30.

Møtene starter som regel med et underholdningsinnslag, fulgt av et måltid bestående av smørbrød, kaffe og tebrød. Det er ingen kontingent eller økonomiske forpliktelser, men de fleste bidrar ved et avsluttende åresalg som er virksomhetens eneste inntektskilde.

Frivillige hjelpere står for serveringen. Nedenfor ser dere en oversikt over møtedagene i 2012.

Våren 2012                               Høsten 2012

Fredag 27. januar                      Fredag 28. september

Fredag 24. februar                     Fredag 26. oktober

Fredag 30. mars                        Fredag 30. november

Fredag 27. april                         Julemøte 14. desember

Sommertur mandag 4. juni

VELKOMMEN ! 

Kontaktinformasjon:

 

Sist redigert onsdag, 05 mars 2014 16:43

Fra Landslogens område

Murskjeens broderbrev til instruksjonsmøte i III grad 27. oktober

Nr. 33 St. Johs.logen St. Olaus til den gyldne Murskje
||

Velkommen til Oscars møter i september og oktober

Nr. 1 St. Andreaslogen Oscar t. d. flammende Stjerne

Jubileum 2016 - loge Kolbein fyller 125 år

Nr. 23 St. Johs.logen Kolbein til den opgaaende sol
Sangforeningen ved 115-års jubileet i 2015.|Sangforenings styre ved jubileumsåret 2015.  Fra venstre: Runar Bodahl, Ulf nesle, Arne Øvrebø – Formann, Steinar Aasheim og Arnt Holberg.

Frimurernes Sangforening Drammen

Frimurernes Sangforening Drammen

Fra Bergen Provins

Studiegruppe Kapitelgradene

Bergens Provincialloge
||

Kloke ord – utdrag fra våre lover

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge

Oscarfest 29. oktober

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge

Skyss til logen?

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge

Fra Trondhjem Provins