TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem.

Budskapet er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Flere artikler om frimureriet

Forskningslogens høytidsdag 10. september 2016

Gud som arkitekt (William Blake)||
Invitasjon til Forskningslogen Niels Treschows Høytidsdag – lørdag 10. september 2016 kl. 1400 i Stamhuset i Oslo. Broder og tidligere Ordførende Mester i St. Johanneslogen la Lumière, Ulf Lindgren, foreleser over temaet: «Vem är du Gud eller Hur är Gud?». Et foredrag om gudsbildet i tiden da det…
Les mer

Slik foregår en kveld i frimurerlogen

Informasjonsdirektoriet
Fakta om frimureriet
En logeaften er preget av stil og høytid når ordensbrødrene møtes. Stil, fordi vi kler oss i mørk dress eller livkjole og oppholder oss i vakre lokaler. Høytid, fordi logemøtet bidrar til å skape hverdag om til høytidelighet, men også til alvor og…
Les mer

Informasjonsmøte i Moss 14. september 2016 kl. 18:30

Fra Johannessalen, Loge Sirius||
Onsdag 14. september 2016 kl. 18:30 holder St. Johanneslogen Sirius åpent informasjonsmøte i logens lokaler i Byfogd Sandbergsgate 10. Møtet er beregnet på dem som vurderer å søke inntreden i vår Orden. Vi vil informere litt om det å være frimurer, om hvem som kan bli medlem og hvorfor vi går i…
Les mer

Treschow-Symposiet 2016

||
Det er igjen en glede å kunne invitere til «Treschow-Symposiet 2016», som går av stabelen lørdag 22. og søndag 23. oktober 2016. Registrering lørdag fra kl. 09:00. Første foredrag begynner presis kl. 09:30. Søndag begynner foredragene kl. 10.00. Antrekk: daglig. På logemøtet fredag: vanlig…
Les mer
||||

Andersons "Constitutions" utgitt i forbindelse med Landslogens 125-års jubileum

24. juni 2016 ble den første «norske» utgaven av James Andersons «Constitutions» utgitt i… Les mer
St. Andreaslogen Hålogaland satser stort  på kunnskapsutvikling. Bildet er fra en måltidsloge med instruksjon.

Andreas Symposiet i Bodø 22. november

St. Andreaslogen Hålogaland i Bodø tar et nytt steg når det gjelder kunnskap og… Les mer

Hvorfor går vi i logen?

Frimureri handler om livsglede og livskvalitet. Vi konsentrerer oss om det som samler… Les mer

Fiducia i Oslo - et tilbud til eldre frimurerbrødre og -enker

Fiducia , hva er det? - kom på besøk å se. Foreningen for enker etter frimurermenn som… Les mer

Frimurernes Sangerforbund

Den spede spire til opprettelsen av Frimurernes Sangerforbund slo rot i 1927. Da var det en samling av landets sangforeninger i forbindelse med at Frimurernes Sangforening i Oslo feiret sitt 85-års jubileum.

Frimurernes Sangerforbunds formål er å arbeide for sangens fremme innen logene, sangens plass i ritualene, samt å ta seg av saker av felles interesse for sangforeningene.

De fleste St. Johannes Logene har fått sitt eget kor, men Sangerforbundet har bl.a. som formål å hjelpe til med å starte opp kor i de loger som ikke har dette. Dette er bifalt av Stormesteren som har uttrykt glede over at Sangerforbundet arbeider med saken.

Den største utfordringen mener vi dog at Sangerforbundet har ved å være med å videreutvikle sangen og musikken i logearbeidet.

Vi ivaretar korenes interesser vis a vis TONO, slik at sangforeningene driver sin virksomhet innenfor lovens rammer. Styret har fremforhandlet egen avtale med TONO som omfatter aktivitetene til sangforeningene innenfor Den Norske Frimurerorden.

Sangerforbundet har også som en av sine oppgaver å hjelpe/rettlede den sangforeningen som skal arrangere landssangerstevnet.

Vi vil bruke vår nye plass på nettet med informasjon til korene og etter hvert som vi klarer å få det inn fra de enkelte kor; bilde og opplysninger om det enkelte kor som er medlemmer i Frimurernes Sangerforbund.

Kom gjerne med forslag til hva dere ønsker å finne på "våre" sider.

Ta gjerne kontakt med formannen Arne Østigård.

Sist redigert torsdag, 26 august 2010 14:03