TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling. Kort sagt er frimureriet et læresystem som gir deg mulighet til å bli en bedre versjon av deg selv.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. Man kan si det sånn at frimureriet er ulike ting for ulike mennesker. For mange er frimurerlosjen et pusterom der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Flere artikler om frimureriet

Program for Treschow-Symposiet 2016 (22. og 23. okt)

||

Det er igjen en glede å kunne invitere til «Treschow-Symposiet 2016», som går av stabelen lørdag 22. og søndag 23. oktober 2016. Registrering lørdag fra kl. 09:00. Første foredrag begynner presis kl. 09:30. Søndag begynner foredragene kl. 10.00.

Besøkende brødre fra Island, Finland, Sverige og…

Les mer

Søndagskveld med Leoparden 20/11 - Foredrag av Kåre Willoch

||

Leoparden har igjen gleden av å invitere til årets "Søndagskveld med Leoparden" i Stamhuset i Oslo 20/11 kl 18-21.

I år har vi vært så heldige å få Kåre Willoch til å holde et kåseri "Refleksjoner over norsk politikk gjennom 88 år".

I tillegg vil det bli sang av Leopardkoret med støtte fra…

Les mer

Oppfordring fra Ordenens Stormester

Arne Lie jr.
Fellesgaven
||

Ordenens Stormester Tore Evensen oppfordrer alle brødre til å slutte opp om årets TV aksjon søndag 23. oktober.

Ordenen har i mange år støttet Røde Kors sitt arbeid, og Evensen ber om at alle medlemmer av Den Norske Frimurerorden støtter opp om aksjonen og dens formål. Det er mulig å bidra både…

Les mer

Utbygging på Røros

Webred. Trondhjem Prov.loge (Kjell Roar Næss)
Trondhjems Provincialloge
||

Det er bare 10 år siden Johanneslogen Morgenstjernen på Røros ble innviet som egen loge og kunne starte arbeidet i et flunkende nytt bygg etter mange år i leide lokaler mens de var Deputasjonsloge.

De startet som Broderforening under Nordlyset i Trondheim allerede 10. april 1884, bare ett år etter…

Les mer

Slik foregår en kveld i frimurerlogen

En logeaften er preget av stil og høytid når ordensbrødrene møtes. Stil, fordi vi kler…

Les mer

Store ombyggingsarbeider i Kristiansund

Brødrene i Kristiansund har foretatt en større ombygging av logebygget. Ny flott…

Les mer
||||

Andersons "Constitutions" utgitt i forbindelse med Landslogens 125-års jubileum

24. juni 2016 ble den første «norske» utgaven av James Andersons «Constitutions» utgitt i…

Les mer
||

Ordenens lover tilgjengelige via Min Side

Stormesteren har i Det Store Råd 26. mai 2016 godkjent en ny versjon av Lover for den…

Les mer
St. Andreaslogen Hålogaland satser stort  på kunnskapsutvikling. Bildet er fra en måltidsloge med instruksjon.

Andreas Symposiet i Bodø 22. november

St. Andreaslogen Hålogaland i Bodø tar et nytt steg når det gjelder kunnskap og…

Les mer
||

Invitasjon til United Grand Lodge of England - Ball i Freemasons Hall Lørdag 30. September 2017

I forbindelse med UGLE's 300 års jubileum neste år vil det bli arrangert et ball i…

Les mer

Velgjørenhetsdirektoriet

Velgjørenhetsdirektoriet har ansvaret for Ordenens velgjørenhetsvirksomhet og fører tilsyn med de underlagte enheters velgjørenhet. 

Direktoriet ledes av Ordenens Administrator. Storhospitalier er hans stedfortreder. 

På møtene i de ulike logene samles det inn penger til veldedige formål. Midlene brukes av logene til å hjelpe frimurerbrødre og deres etterlatte som har særlige behov, og til andre sosiale formål. 

25% av de midlene som samles inn i logene går til Ordenens Fellesgave. Fellesgaven tildeles et sosialt formål, vanligvis en virksomhet med landsdekkende nedslagsfelt i Norge.

Den Norske Frimurerordens fellesgave de seneste årene.

Sist redigert mandag, 23 mars 2015 21:17

Fra Landslogens område

Fra Bergen Provins

Studiegruppe Kapitelgradene

Bergens Provincialloge
||

Kloke ord – utdrag fra våre lover

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge

Oscarfest 29. oktober

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge

Skyss til logen?

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge

Fra Trondhjem Provins