TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling. Kort sagt er frimureriet et læresystem som gir deg mulighet til å bli en bedre versjon av deg selv.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. Man kan si det sånn at frimureriet er ulike ting for ulike mennesker. For mange er frimurerlosjen et pusterom der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Flere artikler om frimureriet

Frimurerne gir milliongave til Helsesøstrene

Arne Lie jr.
Fellesgaven
Fra v. Ellen Kathrine Larsen, OSM Tore Evensen og leder Kristin Waldum-Grevbo||

Den siste tiden har vold mot barn vært et tema i media. Vi har blant annet kunne lese at helsesøster Solveig Ude reddet livet til Jakob, da han var noen få uker gammel, fordi hun stusset over noen uforklarlige blåmerker. Konsekvensene ved ikke å fange opp slike indikasjoner kan ende med døden i det…

Les mer

Slik foregår en kveld i frimurerlogen

Informasjonsdirektoriet
Fakta om frimureriet

En logeaften er preget av stil og høytid når ordensbrødrene møtes. Stil, fordi vi kler oss i mørk dress eller livkjole og oppholder oss i vakre lokaler. Høytid, fordi logemøtet bidrar til å skape hverdag om til høytidelighet, men også til alvor og…

Les mer

Møte i Landslogens VIII grad i Stamhuset, tirsdag 6. desember, klokken 1830, med tildeling av Det Røde Kors.

Arne Lie jr.
Landslogen
||
Formøtet starter presis kl. 1600
 
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
     
St. Johannesloger   St. Andreasloger
Rosene   Oscar
Gustav   De fire Roser
Søilene   Akershus
Haakon   Kronen
Sirius    
Cirkelen
Les mer

Grytevakter for Frelsesarmeen i Oslo

Arne Lie jr.
Aktuelt
||

Det vil også i år bli anledning til å stå vakt ved Frelsesarmeens julegryte. Dette er et givende og ikke minst meningsfylt arbeid som tar ca 1 time. Vi starter opp 28. november med times vakter fra 16.00 til 20.00. Som vanlig står vi på Egertorget, Universitetsplassen og Stortorvet. Ta gjerne med…

Les mer
||

SALG: Praktboken «Under Stjernehimmelen»

Under_Stjernehimmelen2aNå kan du bestille praktboken «Under Stjernehimmelen», som over 275 sider beskriver våre…

Les mer
||

Julekonsert i Stamhuset i Oslo 10. desember 2016 kl 1630

Frimurernes Storband inviterer til julekonsert i Stamhuset 10. desember kl 1630. 

Dørene…

Les mer
||

Utbygging på Røros

Det er bare 10 år siden Johanneslogen Morgenstjernen på Røros ble innviet som egen loge…

Les mer

Kjell Jan Krey Dagsloth installert som ny Ordførende Broder

Torsdag 3. november foresto Provincialmester Per Trygve Kongsnes installasjon av Kjell…

Les mer

Hvorfor går vi i logen?

Frimureri handler om livsglede og livskvalitet. Vi konsentrerer oss om det som samler…

Les mer
||||

Andersons "Constitutions" utgitt i forbindelse med Landslogens 125-års jubileum

24. juni 2016 ble den første «norske» utgaven av James Andersons «Constitutions» utgitt i…

Les mer

Logedirektoriet

Logedirektoriets oppgaver er fastlagt i Lover for Den Norske Frimurerorden og i den særskilte Instruks for Logedirektoriet. Det er et rådgivende organ for Ordenens Stormesteren og i dets saksområde inngår en blanding av administrative og «frimurerfaglige» saker. Direktoriet er tillagt en spesielt forberedende og koordinerende rolle hva angår de forskjellige direktoriers rapportering til Ordenens Stormester.

Logedirektoriets saksområde og oppgaver er:         

 • Overordnede organisatoriske og strategiske spørsmål             
  Vurdere og avgi uttalelse om overordnede organisatoriske og strategiske spørsmål av betydning for Ordenen og dens utvikling.
 • Ordenens alminnelige lover
  Føre tilsyn med håndhevelsen av Ordenens lover, forberede og eventuelt foreslå lovendringer.
 • Periodisk rapportering til Ordenens Stormester
  Utarbeide periodiske rapporter til Stormester for egen aktivitet, samt koordinere og forberede for videre behandling tilsvarende rapporter fra de øvrige direktorier.
 • Opprettelse og nedleggelse av loger, broderforeninger og frimurergrupper
  Behandle og uttale seg om opprettelse og nedleggelse av loger, broderforeninger og frimurergrupper, samt andre saker som angår forholdet mellom Ordenen og de enkelte loger.
 • Forholdet mellom Ordenen, Logene og enkeltbrødre, personlige saker
  Behandle og uttale seg om forholdet mellom Ordenen, Logene og enkeltbrødre i saker av personlig art, herunder mulige utmeldelser, konflikter eller lignende.
 • Endringer i Fundamentalkonstitusjonens bøker
  Avgi uttalelser i saker som medfører endringer i Fundamentalkonstitusjonens bøker.
 • Årsberetninger fra samtlige loger
  Avgi rapport vedrørende årsberetninger fra samtlige loger og broderforeninger etter behandling av Landslogens Tilsynsansvarlige / Provincialmesterene.
 • Utføre spesielle oppdrag gitt direkte av Ordenens Stormester
  Utføre også utenfor sine saksområder slike oppdrag som måtte gis det fra Stormesteren.
Sist redigert lørdag, 01 desember 2012 12:21

Fra Landslogens område

||

Murskjeens broderbrev til møte i III grad, 8. desember

Nr. 33 St. Johs.logen St. Olaus til den gyldne Murskje
||

Velkommen til St. Andreaslogen Oscars møter i november og desember!

Nr. 1 St. Andreaslogen Oscar t. d. flammende Stjerne
||

Torsdagskaffen i Eken

Nr. 35 St. Johs.logen Den gamle Ek
||

Velkommen til Oscars møter i september og oktober

Nr. 1 St. Andreaslogen Oscar t. d. flammende Stjerne

Fra Bergen Provins

Castro gravlagt ved siden av sitt forbilde, en frimurer!

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge

Julelogen 2016 i St. Johanneslogen Oscar

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge

Juleloge - taffelbilletter

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge

Grytevakt for Frelsesarméen

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge

Grytevakt i Bergen 2016

Bergens Provincialloge

Studiegruppe Kapitelgradene

Bergens Provincialloge

Fra Trondhjem Provins