TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem.

Budskapet er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Flere artikler om frimureriet

Treschow-Symposiet 2016

Av Kristoffer Sandven
Forskningslogen Niels Treschow
Det er igjen en glede å kunne invitere til «Treschow-Symposiet 2016», som går av stabelen lørdag 22. og søndag 23. oktober 2016. Besøkende brødre fra Sverige og Danmark bes melde seg på per epost til (priser i norske kroner lenger ned i denne saken):
Les mer

Fortsatt full aktivitet i Stamhuset

Av Arne Lie jr.
Informasjonssider Ordenen
Som mange brødre har sett, pågår det store bygningsarbeider i området rundt Stamhuset i Oslo. For å gjøre det så enkelt som mulig for brødre som vil komme på møter i Stamhuset, ønsker vi å informere litt om hvordan det ser ut for øyeblikket. Tollbugata er blitt toveiskjørt. Brødrene kan kjøre opp…
Les mer

Frimureren, komponisten og organisten Leif Solberg er død

Av Thor Skott Hansen
Artikler om sang og musikk
Vår frimurerbroder, komponist og organist Leif Solberg døde i sitt hjem på Lillehammer mandag 25. januar. Han ble født på Lena i Østre Toten 18. november 1914 og var kjent som en av landets fremste, både som komponist og organist. Solberg var organist i Lillehammer kirke fra 1938 til 1982. Nordens…
Les mer

Medlemskontoret er i drift

Av Harald Øien
Nyttig informasjon
Ordenen har lenge arbeidet for å etablere et sentralt medlemskontor. Det er en glede å kunne fortelle at det nå er i full drift. Brødrenes nærmeste og viktigste kontakt med Ordenen er fortsatt egen moderloge. Her kan (og skal) alle spørsmål tas opp, og det er ikke mange saker som har behov for å…
Les mer

Min grytevakt julen 2015

Av Lars K. Rivö.
Aktuelt
Jeg har med glede vært grytevakt i mange år, både på Universitetsplassen og Nationaltheatret. Jeg har lyst til å fortelle følgende hendelse fra Universitetsplassen i år. Denne kvelden var det øsende regn, mørkt og folk hastet forbi, men noen stoppet opp og la penger i gryten. Så kommer en mor og…
Les mer

Fellesgaven til Fransiskushjelpen

Av Helge Qvigstad
Fellesgaven
Fransiskushjelpen har mottatt Den Norske Frimurerordens årlige fellesgave på en million kroner. Pengene er samlet inn fra samtlige frimurer over hele landet. Fransiskushjelpen er en ideell organisasjon, stiftet i 1956, knyttet til Fransiskanerorden i den katolske kirke med hovedmål å vise…
Les mer

Nyttårshilsen

Av Tore Evensen
Kronikker
Alf J. Altenborg
Takk Først og fremst ønsker jeg å takke alle de som har bidratt med så mye innsats og skapt så mye interesse for frimureri, broderskap og medmenneskelighet. Jeg er både stolt og ydmyk når jeg ser resultatene av hva våre embedsmenn og frivillige dugnadspersoner legger ned av arbeid over hele landet.…
Les mer

Logedirektoriet

Logedirektoriets oppgaver er fastlagt i Lover for Den Norske Frimurerorden og i den særskilte Instruks for Logedirektoriet. Det er et rådgivende organ for Ordenens Stormesteren og i dets saksområde inngår en blanding av administrative og «frimurerfaglige» saker. Direktoriet er tillagt en spesielt forberedende og koordinerende rolle hva angår de forskjellige direktoriers rapportering til Ordenens Stormester.

Logedirektoriets saksområde og oppgaver er:         

 • Overordnede organisatoriske og strategiske spørsmål             
  Vurdere og avgi uttalelse om overordnede organisatoriske og strategiske spørsmål av betydning for Ordenen og dens utvikling.
 • Ordenens alminnelige lover
  Føre tilsyn med håndhevelsen av Ordenens lover, forberede og eventuelt foreslå lovendringer.
 • Periodisk rapportering til Ordenens Stormester
  Utarbeide periodiske rapporter til Stormester for egen aktivitet, samt koordinere og forberede for videre behandling tilsvarende rapporter fra de øvrige direktorier.
 • Opprettelse og nedleggelse av loger, broderforeninger og frimurergrupper
  Behandle og uttale seg om opprettelse og nedleggelse av loger, broderforeninger og frimurergrupper, samt andre saker som angår forholdet mellom Ordenen og de enkelte loger.
 • Forholdet mellom Ordenen, Logene og enkeltbrødre, personlige saker
  Behandle og uttale seg om forholdet mellom Ordenen, Logene og enkeltbrødre i saker av personlig art, herunder mulige utmeldelser, konflikter eller lignende.
 • Endringer i Fundamentalkonstitusjonens bøker
  Avgi uttalelser i saker som medfører endringer i Fundamentalkonstitusjonens bøker.
 • Årsberetninger fra samtlige loger
  Avgi rapport vedrørende årsberetninger fra samtlige loger og broderforeninger etter behandling av Landslogens Tilsynsansvarlige / Provincialmesterene.
 • Utføre spesielle oppdrag gitt direkte av Ordenens Stormester
  Utføre også utenfor sine saksområder slike oppdrag som måtte gis det fra Stormesteren.
Sist redigert lørdag, 01 desember 2012 12:21

Fra Landslogens område

St. Andreaslogen Oscar t.d.f. Stjerne 175 år

Oscars 175-års dag markeres lørdag 23. april 2016. Feiringen åpner med lunsj i Den gamle Logen, Grev Wedels plass 2, kl 13.00 – 15.00. Vi fortsetter med Høytidsmøte, med recepsjon kl 18.00, og etterfølgende Høytidstaffel. Begge arrangementer er åpne for alle brødre med IV/V-grad eller høyere. Det er nødvendig med…

Møte i Landslogens VII grad i Stamhuset, tirsdag 16. februar 2016, klokken 1830

Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet: St. Johannesloger St. Andreasloger Olaf Kyrre Oscar Leoparden Akershus Gustav De fire Roser Murskjeen   Halvdan Svarte   Nøkkelen   Christian   Passeren  

Historikk

Historikken til St.Johs.Logen Den Gamle Ek

Kyndelsmesse for fjerde gang i Rygge kirke, 31.01.2016

Det er faktisk 4. gang at Loge Sirius holdt kyndelsmesse i Rygge gamle middelalderkirke. Også denne gangen var kirken fylt til «randen» av deltagere fra menigheten, familie og venner av Logen. Kyndelsmesse eller «Messa candelarum»- også kalt «Marias renselse» er blitt tradisjon for Loge Sirius - dette var tiende gang…

Broderbrev til møte 11. februar

Kjære murskjebroder! Tenk - det har allerede gått ett år siden forrige årsloge! Etter våre lovers forskrifter skal det en gang i året (normalt i februar) avholdes et møte med tilbakeblikk på det foregående logeåret. Broder Sekretær har ansvar for å fremlegge årsrapporten, og broder Skattmester fremlegger regnskapet med kommentarer…

Møte i Fiducia i Oslo fredag 12. februar kl 1130

Fremmøte og registrering fra kl 11.00 Vi gleder oss til:Kåseri av apoteker Gunvor Solheim: Medisinplanter fra oldtiden til våre dager. Velkommen til god mat og god underholdning. Fine reisetilbud! Alle pensjonerte brødre og enker etter brødre er hjertelig velkommen. Medlemskap koster ikke noe. Man betaler kun for: Et varmt måltid og kaffe. For tiden kun kr 100,- 

St. Nikolas t.d.g. Anker 20 år

5. desember 2015 fylte St. Nikolas til det Gyldne Anker 20 år som selvstendig loge, noe som ble feiret behørig både i egen jubileumsfest samt på St. Nikolas høytidsdag 30. nov 2015. 125 gjester var tilstede på høytidsdagen, og 121 til taffel, blant annet Ordenens Stormester Tore Evensen.

Nytt nummer av Rosebladet

Vi har gleden av å publisere siste nummer av Rosebladet på Ordenens nettsider. Linken ligger rett under denne artikkelen.

Fra Bergen Provins

Begivenheter i 2015

Begivenheter i 2015 Litt forsinket, men likevel på sin plass: 2015 ble i logesammenheng et begivenhetsrikt år for flere brødre. Spesielt vil her nevnes tildelinger av Den Norske Frimureordenens Hederstegn og Stormesterens Fortjenstmedalje. Broder Johs Nissen ble tildelt Hederstegnet, mens brødrene Richard Olsen og…

Besøk til St. Johanneslogen St Mikael til det gamle Gilde 26/4

Besøk til St. Johanneslogen St Mikael til det gamle Gilde 26/4 Besøk til St. Johanneslogen St. Mikael til det gamle Gilde - tirsdag 26. april 2016 kl 18.30. Som mange brødre kjenner til, har logen på Voss lange tradisjoner og historie sammen med vår loge.  Voss broderforening ble stiftet i 1968 under…

Logens bibliotek

BIBLIOTEKVIKARER Logebiblioteket har et kritisk behov for nye bibliotekvikarer. Som du sikkert kjenner til, skal biblioteket være åpent fra kl. 17:00 til kl. 18:15 mandager, tirsdager, onsdager og torsdager.   Nye vikarer vil få opplæring i hvordan utlån og retur foregår. Avhengig…

Informasjonsmøte 7. februar 2016

Søndag 7. februar 2016 kl 1800 blir det informasjonsmøte i logen. Johanneslogene Carl og Oscar gjentar tradisjonen med åpent informasjonsmøte i logens lokaler. Møtet er beregnet på dem som vurderer å søke eller allerede har søkt inntreden i vår Orden, samt brødre som…

Ordenens Store Høytid 2016

Brødre av VIII grad eller høyere inviteres herved til Ordenens Store Høytid 2016. Arrangementet finner sted i Stamhuset i Oslo, tirsdag 15. mars 2016, med start klokken 1645. Pris for taffel m. drikke er den samme som i 2015,kr. 460,-.…

Ordenens Store Høytid 2016

Mer informasjon, herunder påmeldingsinformasjon, finner du ved å trykke på denne linken: http://frimurer.no/loger/bergens-provincialloge

Sekretærskifte i Oscar

Richard Kristensen er fra logeåret 2016 den nye faste sekretæren i Oscar til de syv Bjerge. Broder Richard har lang erfaring fra sekreteriatet og har de beste forutsetningene til å skjøtte sine oppgaver på en utmerket måte. Han ønskes lykke til i…

Spesielle møter i 2016

  20.01.16, kl. 18.45: Temamøte I grad 07.02.16, kl. 18.00: Informasjonsmøte 10.02.16, kl. 18.45: Temamøte II grad 09.03.16, kl. 18.45: Temamøte I grad 16.03.16, kl. 18.45: Temamøte III grad 07.04.16, kl. 18.30: Oscar til de syv Bjerge besøker Carl til…

Instruksjonsmøter i Bergen 2016

Bergens Provincialloge har til hensikt å gjennomføre fire instruksjonsmøter i 2016. Møtene avholdes i Bergen. I tillegg til informasjon her på hjemmsiden, vil møtene bli kunngjort med e-post fra Provincialsekretær i forkant av hvert møte. Mer informasjon om hvert møte…

Høgtidsdag og 10-års jubileum for Haakon td gyldne Hjelm 28.04.2015

Høgtidsdag og 10-års jubileum for Haakon td gyldne Hjelm 28.04.2015 I jubileumsheftet for 10-års jubileet for Haakon td gyldne Hjelm står det:«Det er berre to varige gåver me kan gje borna våre. Det eine er røter, det andre er vengjer», Holding CarterTida flyg og jammen snur sola i disse dagar.…

Fra Trondhjem Provins

Informasjonsmøte i Trondheim 1. mars 2016

St. Johanneslogen St.Olaf t.d.g.T arrangerer 1. mars åpent informasjonsmøte for potensielle søkere til sin Loge. Av hensyn til enkel servering er det ønskelig med påmelding. De av brødrene som kjenner noen som de mener passer inn i vårt samfunn bedes ta kontakt med broder sekretær på telefon 907 45704 eller på mail Eventuelle…

St. Andreaslørdag i Trondheim 12. mars 2016

St. Andreaslogen St. Eystein i Trondheim inviterer til Andreaslørdag 12.  mars 2016. Man har vært så heldig å få flere kunnskapsrike foredragsholdere: Ingar Samset - Cand Theol og Cand Jur. RKK og tidligere Dep.Provincialmester. Bjarne Aasum - Overofficiant og Opplæringsansvarlig for Trondhjems Provincialloge. Gunnar Nystrøm - Stewartmester og Heraldiker i…

Nye møtetider i Trondheim

Logeåret 2015 ha vært en prøveperiode med møtestart kl. 18.30 i Trondheim. Etter en grundig evaluering er det besluttet at vi fra 1. januar 2016 går tilbake til møtestart kl. 19.00. Dette gjelder alle logeenhetene i Trondheim, Trondhjems Provincialloge, St. Eystein, Nordlyset og St. Olaf t.d..g.T. Unntakene er som tidligere,…

Stor dugnadsinnsats i Kristiansund

Frimurerbrødrene i Kristiansund er etter en lang og grundig planleggingsfase kommet i gang med arbeidet for nye logesaler etter at alle formaliteter, særlig etter at en solid finansiering er på plass. I logehuset i Langveien 46 er nå arbeidet med den nye logesalen i full gang og det er allerede nedlagt…

Ny Deputert Provincialmester i Trondhjems Provincialloge

Ny Deputert Provincialmester i Trondhjems Provincialloge Håkon Pharo ble i et ordinært VII gradsmøte i Trondheim 18. mars innstallert som ny Deputert Provincialmester i Trondhjems Provincialloge. Han overtar etter Ingar Samset som har sittet i embetet i de siste 8 år. Broder Ingar har planer om å flytte fra Trondheim til Oslo og for fremtiden vil…

Vellykket 100-årsjubileum i Trondhjems Provincialloge

Vellykket 100-årsjubileum i Trondhjems Provincialloge Trondhjems Provincialloge feiret sitt 100-årsjubileum gjennom hele helgen 28. januar til 1. februar. Forut selve jubileumsfeiringen var det Ordførende Mestermøte med alle Ordf, Mestre og Ordf. Brødre i provinsen etterfulgt av et møte i VII grad på fredag hvor også vår OSM Tore Evensen deltok. Mens brødrene deltok på logemøtet…

Tre nye innehavere av Stormesterens Fortjenstmedalje

Tre nye innehavere av Stormesterens Fortjenstmedalje Under et VII gradsmøte i forbindelse med Trondhjems Provincialloges 100-årsjubileum ble tre brødre hedret med Stormesterens Fortjenstmedalje. Steinar Ravlo fra Olavslyset på Verdal og Willy Aune fra Morgenstjernen på Røros, begge tidligere Ordførende Mestre i sine respektive loger ble hedret for sitt arbeide med å skaffe sine loger eget hus, noe…

En sunn Loge Borgund fyller 50

En sunn Loge Borgund fyller 50 St. Andreaslogen Borgund ble stiftet 23. november 1964 og fyller dermed 50 år i november 2014. Jubileet markeres på Høytidsdagen 24. november. Men St. Andreas frimureriet i Ålesund startet lenge før 1964. Etter at St. Johanneslogen Regulus ble stiftet i 1924, og tidligere i år kunne feire sin 90 års…

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund St. Johanneslogen Regulus i Ålesund, som ble grunnlagt 30. januar 1924 med 68 medlemmer, feiret sitt 90 årsjubileum 27. januar i år. Antallet aktive betalende brødre er nå 288 og Regulus er således den største logen i Møre og Romsdal. Frimureriet kommer til Ålesund I matrikkelen for 1851 står det…

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe Gauldal St. Johannes Frimurergruppe under St. Johanneslogen Nordlyset har i 20 år arrangert en såkalt ”Buskloge”. Møtet står ikke i møteplanen men informasjon går ut på mail og fra ”mann til mann”. I et nydelig sommervær gikk turen i år til Fløttumgruva, en nedlagt kobbergruve i Singsås. Her ble det…

Fra Tromsø Provins

OM Knut Helge Händler fikk IX grad i Tromsø.

OM Knut Helge Händler fikk IX grad i Tromsø. Knut Helge Händler , Ordførende Mester i St.Johannes logen Christian til det edle sølv på Kongsberg, fikk sin IX grad i Tromsø  10.februar. Møtet ble ledet av SMS Karl-Jens Holmen. Det var seks brødre  fra Christian som fulgte sin OM til Tromsø for å være til stede ved hans gradspassering.…

Høytidsdag i St. Johs.logen Midnatsol

Høytidsdag i St. Johs.logen Midnatsol Tirsdag 26. januar avholdt St. Johs.logen Midnatsol sin 92. høytidsdag. På møtet deltok 131 brødre. Det var gjester fra St. Johs.loge Olaus Magnus og Broderforeningen Arthur Edmund i Skjellefteå i Sverige, og fra  loger i Svolvær og på Mo i Rana. Bodø Frimurer sangforening bidro med vakker sang både under…

Arne Martin Finstad ny Deputert Mester i Svolvær

Arne Martin Finstad ny Deputert Mester i Svolvær St. Andreaslogen Hålogaland Deputasjonsloge for Lofoten, fikk ny leder 20. november 2015, da Arne Martin Finstad ble installert som Deputert Mester. I en stilfull og høytidelig seremoni, overlot Lasse Veiesund klubben til sin etterfølger. Finstad ble innsatt i sitt nye embede av Ordførende Mester i St. Andreaslogen Hålogaland, Olav Andreassen. 

Stormesterens Fortjenstmedalje til Kjell Nordmo

Stormesterens Fortjenstmedalje til Kjell Nordmo Br Kjell Nordmo ble i Tromsø Provincialloges møte i VII grad den 19. november 2015 tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje av Ordenens Stormester Tore Evensen. Stormesteren holdt en personlig tale ved overrekkelsen hvor også begrunnelsen for tildelingen ble oppsummert. Br. Kjell har tjent som Oversekretær i Provinciallogen under hele 5 Provincialmestre hvor…

Ny Ordførende Mester i Bodø Stewardloge

Ny Ordførende Mester i Bodø Stewardloge Torsdag 12. november fikk Bodø Stewardloge og logefellesskapet i Bodø, ny leder. Rolf Helge Schjem overtok etter Arne Hanssen, som med sine syv år som Ordførende Mester hadde uttjent sin tid. I et høytidelig og vel gjennomført møte i VII grad, ble Rolf Schjem installert i embetet av Ordenens Stormester,…

Tre sønner fikk VII grad

Tre sønner fikk VII grad Torsdag 17. september var en merkedag i Bodø Stewardsloge. Tre brødre; Jan Erik, Geir Ove og Stig Rune Alexandersen, ble forfremmet til VII grad. En stolt far, Ole Normann Alexandersen, var til stede. At en far har tre av sine sønner som medlemmer i ordenen, er kanskje ikke av det…

Stormesterens Fortjenstmedalje til Jarle Saksenvik

Stormesterens Fortjenstmedalje til Jarle Saksenvik Vår gratulasjon til Jarle Hans Saksenvik som i St.Johs.logen Saltens høytidsmøte den 24. sept. ble tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje. Denne høye utmerkelse ble overrakt av SMP br. Ragnar Tollefsen, som representerte Stormester under logens høytidsfeiring. Br. Jarle ble opptatt som frimurer i 1983, og fikk sin X. gr. i 2005. Han…

Første møte i Bodø Frimurer Forskningsgruppe

Torsdag 1. oktober 2015 kl. 18.30 avholdes første ordinære møte i Bodø Frimurer Forskningsgruppe. Kveldens tema er «Betydningen av sang og musikk i II-grad». Foredraget holdes av prof. Br. Trond H.F. Kverno, og tar spesielt for seg sang- og musikktradisjonen innenfor frimureriet. Møtet holdes i II.grad. Alle brødre med II…