Bodølogene

Bodø Stewardloge feiret sin 32. høytidsdag torsdag 9. mars 2017, med et møte i VII grad. På møtet deltok 105 brødre, og 5 brødre ble tatt opp i graden.

På bildet ses noen av gjestene. I første rekke fra v.: Jarle Hans Saksenvik, Prov.M. Per Trygve Kongsnes, Ordf. M. Rolf-Helge Schjem og Johan Johansen. 2. rekke f. v.: Martin-Arne Nyheim, Rolf Salvesen, Karsten Gundersen og Lars Veiesund, Lofoten. 3. rekke f. v.: Arild Odmund Wik, Kjell Gunnar  Ringstad, Helgeland, Hans Kristian Johansen,  Olav Andreassen og Gunnar Dahl. Øverst f. v.: Sture Brandt Rasmussen, Polarsirkelen, Sveinung Skogen, Helgeland og Tor Sigurd Henriksen.

Kontakt blir nå lagt ut på Bodologene.no i .pdf format til glede for våre brødre utenfor Bodø og andre intresserte. 

Nummer 1-2017 kan lastes ned under denne artikkelen.

St. Johanneslogen Salten presenterte regnskap og årsberetning for 2016, i logemøtet 23. februar. Møtet var uten recipient, og for første gang i logens historie kunne man møte opp sammen med koner og samboere. Hensikten var å gi damene en orientering om frimureriet og å delta på taffelet.

Klokka 17.30, en time før vanlig møtetid, ga tidligere Ordførende Broder i Broderforeningen, Gunnar Dahl, en historisk presentasjon av frimureriet i Bodø. Mens brødrene var opptatt med selve logemøtet, fikk damene orientering om Maria-Ordenen og Marialogen i Bodø. Foredragsholder var Dorthe Hjermind fra Marialoge nr. 24.

På taffelet etter møtet deltok det 97 personer, inkludert 45 damer. Hvordan ble så resultatet? Oppnådde logen at ledsagerne fikk «et innblikk i hva vi foretar oss på en vanlig logekveld»?

– En klar suksess, sier OM i Salten, Hans Johansen. Dette gjentar vi neste år! Da håper vi at flere av brødrene i Bodø benytter anledning til å presentere frimureriet for ektefeller og samboere.

Frimurerstevne i Bodø i anledning Speiderlandsleir 1. – 7. juli 2017

Søndag 2. juli:

1200: Registrering. Kaffeservering. (Logebygget i Bodø) ( Åpen adgang) Arne Hanssen orienterer om logen og logefellesskapet.

1330: Avreise til Landsleiren. Omvisning v/Nic. Holter og Bjarne Aasum. (Åpen adgang)

1530: Retur fra Landsleir.

1800: Transport til leirbål og grillmiddag på Rønvikfjellet.

2230: Retur til byen.

Mandag 3. juli:

1100: Registrering. Kaffeservering. (Logebygget i Bodø) (Åpen adgang)

Seminar:

1200: Foredrag 1: Nic. Holter: «Å hjelpe andre: veien fra speider-guttens god-tørn til frimurerens fornemste dyd»

1300: : Lunsj

1345: Foredrag 2: «Sjøspeidernes reise til Bodø» v/repr. for Sjøspeiderne.

1430: Foredrag 3: «Frimureriets utvikling i Bodø» v/Gunnar Dahl og Knut Jarnæs.

1515: Foredrag 4: «Speiderlitteraturen» v/Bjarne Aasum

1715: Logedørene åpnes. (vanlig antrekk m/prydelser- speidere kan benytte speiderdrakt m/frimurerprydelser)

1830: Logemøte i I-grad i St.Johanneslogen Salten. (Kun logebrødre)

Tirsdag 4. juli:

1030: Vi møtes v/Stormen Bibliotek. Vi besøker deretter Sjøspeiderne i indre havn.

1200: Avslutning m/lunsj i logen.

 

Besøk i Landsleiren m/transport og omvisning: kr. 150,- pr.pers.

Leirbålarrangement m/transport og middag: kr. 300,-

Seminar, lunsj, og minnegjenstand: kr. 400,-

Logemøte m/taffel: kr. 250,-

Påmelding innen 15. mai 2017 sendes til Jarle Saksenvik, tlf. 900 39063 eller på e-post

Merk: Påmelding er gyldig når riktig beløp er innbetalt til konto nr.: 8240 40 40142

 

Det er nå rundt fire måneder til det som skal bli sommerens store begivenhet i Bodø by - og i særdeleshet for Bodø Frimurerloge. Mer enn 8000 speidere i Norges Speiderforbund skal da dekke store deler av Rønvikjordene med sin teltby under den store Landsleiren som går av stabelen i de åtte dagene fra lørdag 1. til lørdag 8. juli. I Indre havn, eller rettere sagt småbåthavna som ligger meget sentralt i byen, vil Sjøspeiderne holde til med sin egen maritime leiravdeling. De 8000 speiderne vil opplagt komme til å sette sitt myldrende og tydelige preg på Nordlands hovedstad, som selv kan by på 51.000 innbyggere.

Bodø Frimurerloger inviterte til Nyttårsball, 28. januar 2017. Et nytt tilbygg til den gamle logebygningen, med ny spisesal og økt kapasitet i salongene, bidro til et arrangement med stil, eleganse og høytidelighet.Olav Andreassen, formann i arrangementskomiteen, kunne ønske velkommen 130 ballgjester fra Tønsberg i sør til Sortland i nord.

Bodølogenes egen blåsergruppe ledsaget gjestene inn til en elegant dekket spisesal hvor forretten besto av gravlaks med toast. Som hovedrett ble det servert lammestek med fløtepoteter og rødvinssaus, og til dessert sitronfromasj med Culie.

Norges speiderforbund (NSF) arrangerer landsleir for medlemmer og speidervenner, fra 1.–8. juli 2017 i Bodø. Mange frimurere er, eller har vært, speidere. St. Johanneslogen Salten har i år lagt sitt tradisjonelle midtsommermøte i forbindelse med landsleiren. Mandag 3. juli vil det derfor bli arrangert en Speiderloge i Bodø frimurerloge. Sist det ble holdt en Speiderloge, var i Stavanger i 2013, i forbindelse med landsleiren der.

En arbeidsutvalg er godt i gang med forberedelsene, der det også er ideer om andre arrangement i tillegg til logemøtet. Bildet viser utvalget etter møtet 16. januar 2017. Fra venstre: Johnny Steinbakk, Jørn Gunnar Gundersen, utvalgets leder Jarle Saksenvik, Hans Kristian Johansen og Bjørn-Inge Ingvaldsen.

 

På julemøtene i Bodø Stewardloge og St. Johanneslogen Midnatsol ble det, med samtykke av Ordenens Stormester og Provincialmester i Tromsø Provincialloge, utdelt honnørtegn til fire brødre. Ordførende Mester i Bodø Stewardloge, Rolf-Helge Schjem tildelte mangeårige fellessekretær, Harald Martin Berg, utmerkelsen. I St. Johanneslogen Midnatsol var det hele tre brødre, Arne Hjemind, Bjørn Løpsmark og Reidar Rikardsen, som fikk logens  honnørtegn av Ordførende Mester, Tor Halseth Bang. Alle ble takket for den meget store og ekstraordinære innsats de har utført for sine respektive loger og for logebrødrene i Bodø. Bildet er tatt etter Midnatsol's julemøte og viser f.v.: DepM Rolf Salvesen, Bjørn Løpsmark, Arne Hjermind, Reidar Rikardsen og OM Tor Halseth Bang.

Vi gratulerer!

Kontakt blir nå lagt ut på Bodologene.no i .pdf format til glede for våre brødre utenfor Bodø og andre intresserte.

Side 1 av 2