Bodølogene

Bodø Frimurerloger inviterte til Nyttårsball, 28. januar 2017. Et nytt tilbygg til den gamle logebygningen, med ny spisesal og økt kapasitet i salongene, bidro til et arrangement med stil, eleganse og høytidelighet.Olav Andreassen, formann i arrangementskomiteen, kunne ønske velkommen 130 ballgjester fra Tønsberg i sør til Sortland i nord.

Bodølogenes egen blåsergruppe ledsaget gjestene inn til en elegant dekket spisesal hvor forretten besto av gravlaks med toast. Som hovedrett ble det servert lammestek med fløtepoteter og rødvinssaus, og til dessert sitronfromasj med Culie.

Norges speiderforbund (NSF) arrangerer landsleir for medlemmer og speidervenner, fra 1.–8. juli 2017 i Bodø. Mange frimurere er, eller har vært, speidere. St. Johanneslogen Salten har i år lagt sitt tradisjonelle midtsommermøte i forbindelse med landsleiren. Mandag 3. juli vil det derfor bli arrangert en Speiderloge i Bodø frimurerloge. Sist det ble holdt en Speiderloge, var i Stavanger i 2013, i forbindelse med landsleiren der.

En arbeidsutvalg er godt i gang med forberedelsene, der det også er ideer om andre arrangement i tillegg til logemøtet. Bildet viser utvalget etter møtet 16. januar 2017. Fra venstre: Johnny Steinbakk, Jørn Gunnar Gundersen, utvalgets leder Jarle Saksenvik, Hans Kristian Johansen og Bjørn-Inge Ingvaldsen.

 

På julemøtene i Bodø Stewardloge og St. Johanneslogen Midnatsol ble det, med samtykke av Ordenens Stormester og Provincialmester i Tromsø Provincialloge, utdelt honnørtegn til fire brødre. Ordførende Mester i Bodø Stewardloge, Rolf-Helge Schjem tildelte mangeårige fellessekretær, Harald Martin Berg, utmerkelsen. I St. Johanneslogen Midnatsol var det hele tre brødre, Arne Hjemind, Bjørn Løpsmark og Reidar Rikardsen, som fikk logens  honnørtegn av Ordførende Mester, Tor Halseth Bang. Alle ble takket for den meget store og ekstraordinære innsats de har utført for sine respektive loger og for logebrødrene i Bodø. Bildet er tatt etter Midnatsol's julemøte og viser f.v.: DepM Rolf Salvesen, Bjørn Løpsmark, Arne Hjermind, Reidar Rikardsen og OM Tor Halseth Bang.

Vi gratulerer!

Kontakt blir nå lagt ut på Bodologene.no i .pdf format til glede for våre brødre utenfor Bodø og andre intresserte.

St. Andreaslogen Hålogaland markerte Andreasdagen 22. november. Denne tirsdagen startet allerede kl 10 med en omvisning i Logebygget i Bodø for besøkende brødre. Etter lunsj ble det arrangert et symposium der fire foredrag belyste ulike tema om Andreasfrimureriet. Deltakelse på symposiet krevde IV/V grad eller høyere. Om kvelden ble Andreasdagen markert med et logemøte i IV/V grad.

Provincialmester i Trondheim, Svein O. Klokkerhaug, og embedsverket i St. Andreaslogen Helgeland, besøkte Bodø tirsdag 15. november. Vertskapet var Ordførende Mester Olav Andreassen og St. Andreaslogen Hålogaland. Kveldens møte i IV/V grad ble ledet av OM i "Helgeland", Sveinung Skogen, og hans embedsverk. Møtet ble helt forbilledlig gjennomført. Det var interessant å se de små nyansene som utgjør en forskjell i praksis i de to logene. Enkelte detaljer gjorde spesielt inntrykk, og vil kanskje bli adoptert av Hålogaland.

St. Johanneslogene Midnatsol og Salten har gått sammen om et felles opplæringstilbud. Det omfatter alle embedsmenn i de to Bodølogene. Mandag 14. november var det "kick-off" for 50 brødre, 30 fra Midnatsol og 20 fra Salten. Denne introduksjonen skal senere følges opp med egne programmer innenfor hver av embedsfunksjonene. De to opplæringsansvarlige i Midnatsol og Salten, Bjørn Joar Brekke og Atle Andreassen, fungerte som instruktører. Moderator og veileder var opplæringsansvarlig i Tromsø Provincialloge, Svenn Holdahl.

St. Johanneslogene i Svolvær og Bodø har nære forbindelser, også historisk sett. Den formelle åpningen av Svolvær Broderforening i 1923, grunnlaget for St. Johanneslogen Øystein, ble foretatt av Ove Chr. Owe fra Bodø. Han var da Ordførende Broder i Nordlands Filialforening, som året etter ble fullverdig loge med navnet Midnatsol. Da frimurere igjen møttes i Svolvær etter krigen, ble det første møtet ledet av Midnatsols Ordførende Mester. I november 1982 ble Midnatsols deputasjonsloge innviet som selvstendig St. Johannesloge under navnet Øystein.

Torsdag 3. november foresto Provincialmester Per Trygve Kongsnes installasjon av Kjell Krey Dagsloth som ny Ordførende Broder i Bodø Kapitel Broderforening. Markeringen ble innledet med lunsj i Frimurerlogen. Brødrene hadde gjort en rekke "sammenskudd", og det vanket derfor gaver, blomster og gode ord, både til avtroppende og påtroppende Ordførende Broder. Broderforeningen er 25 år i 2017. Jan Holt har nå tatt på seg ansvaret med organiseringen av jubileet. Lunsjen ble avsluttet ved at Dagsloth symbolsk fikk overrakt en mappe med Broderforeningens papirer.

Side 1 av 2