Ordenens museumsvirksomhet

Innledende tekst om Ordenens museumsvirksomhet kommer senere.

I samlingene finnes et stort antall gjenstander med tilknytning til frimurerisk virksomhet i så vel Norge som i utlandet. Det omfatter gradsprydelser og rituelt utstyr samt gjenstander av person-historisk interesse. Gjenstandenes alder spenner over et stort tidsrom fram til våre dager.

Mange av logebygningene i Norge har egne større og mindre samlinger av museumsgjenstander.

Poznan-utstillingRepatrieringen av Stamhusbibliotekets boksamling ble fullført for vel et år siden. Det er nå laget en utstilling bestående av ti postere som forteller historien om boksamlingens skjebne samt utvalgte eksempler på samlingens innhold.

Utstillingen er utført av br. Helge Bjørn Horrisland, Ordenens historiograf, Ordensbiblioteket og Ordenens museum og befinner seg nå i Stamhusets vestibyle. Den vil senere bli sendt rundt til andre logehus som en vandreutstilling.

Brødrene oppfordres til å studere utstillingen!

(Ved å klikke på forstørrelsesglasset i nedre høyre hjørne, får du opp et større bilde av plakaten).

 

Museet1bEtter en lengre periode med oppussing og reorganisering av utstillingen i Stamhusets museum er arbeidet nå avsluttet. Ordenens Stormester Ivar A. Skar kunne onsdag den 8. desember 2010 gjenåpne Stamhusets museum.

Klokken 14.30 presis kunne Ordenens stormester klippe snoren til Museets inngangsdør og ønske de fremmøtte interesserte brødre velkommen. Han presiserte at dette er Ordenens museum og at det er en historisk dag for Ordenen slik Museet nå fremstår.

- Vi har en arv å ta vare på, sier leder for Stamhusets bygningskomité, Andreas Mithassel, som svar på hvorfor man i sommer har benyttet tiden til å pusse opp Armigeralsalen i Stamhuset i Oslo.

- For to år siden ble den store festsalen fargemessig tilbakeført til slik den var da Stamhuset ble innviet 22. september 1894. I år var det Armigeralsalens som sto for tur.

Humanist Forlag har gitt ut boka "Konspiranoia - Konspirasjonsteorier fra 666 til WTC". Kapittel 4 i boka, som gjengis i sin helhet i Dagbladet, heter "Menneskehandlere på Grev Wedels plass" og handler om en konspirasjonsteori som var utbredt i 1800-tallets Kristiania, der frimurerne ble beskyldt for mord og menneskehandel...

Spør du en Osloborger hva han forbinder med navnet Thorvald Meyer vil nok de fleste svare: En gate på Grünerløkken. En frimurer bør imidlertid svare litt annerledes.

Om du tror at Overantikvaren har fått problemer med synet tar du feil. Dette er en kule, en såkalt frimurerkule, men her er den avbildet i utbrettet form.