Om Ordenens museum

I samlingene finnes et stort antall gjenstander med tilknytning til frimurerisk virksomhet i så vel Norge som i utlandet. Det omfatter gradsprydelser og rituelt utstyr samt gjenstander av person-historisk interesse. Gjenstandenes alder spenner over et stort tidsrom fram til våre dager.

Mange av logebygningene i Norge har egne større og mindre samlinger av museumsgjenstander.

I 1. etg. er vist en tilnærmet kronologisk utstilling av gjenstander fra frimureriets første tid i vårt land - fra midten av 1700-tallet og fram til innføringen av det svenske system i 1818. Fra utstillingen i Ordenens Stamhus, Oslo, i 1. etasje og på mezaninen.

Utstillingen viser også gjenstander av spesiell interesse med tilknytning til etableringen av St. Andreasfrimureriet og Landslogen.

Det finnes for tiden hovedutstillinger i Ordenens Stamhus i Oslo og i Provinciallogene i Trondhjem og Bergen. Dessuten finnes det lokale utstillinger av varierende omfang i en rekke loger omkring i landet. Utstillingene har åpent for besøk og omvisning i forbindelse med logenes møter. Normalt vil det til utstillingene være adgang kun for frimurere og, efter nærmere avtale, deres ektefeller/samboere.

I tillegg til utstillingsvirksomheten vil Ordenens Museum kunne være behjelpelig med identifisering av gjenstander og proveniensbestemmelse av disse. Denne service er ikke begrenset til Ordenens medlemmer eller deres familier. Henvendelser kan rettes til Ordenens Museumsbestyrer eller til Museumbestyrerne ved Provinciallogenes museer.

Sist redigert søndag, 04 desember 2016 12:49