TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling. Kort sagt er frimureriet et læresystem som gir deg mulighet til å bli en bedre versjon av deg selv.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. Man kan si det sånn at frimureriet er ulike ting for ulike mennesker. For mange er frimurerlosjen et pusterom der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Flere artikler om frimureriet

Frimurerne gir milliongave til Helsesøstrene

Arne Lie jr.
Fellesgaven
Fra v. Ellen Kathrine Larsen, OSM Tore Evensen og leder Kristin Waldum-Grevbo||

Den siste tiden har vold mot barn vært et tema i media. Vi har blant annet kunne lese at helsesøster Solveig Ude reddet livet til Jakob, da han var noen få uker gammel, fordi hun stusset over noen uforklarlige blåmerker. Konsekvensene ved ikke å fange opp slike indikasjoner kan ende med døden i det…

Les mer

Slik foregår en kveld i frimurerlogen

Informasjonsdirektoriet
Fakta om frimureriet

En logeaften er preget av stil og høytid når ordensbrødrene møtes. Stil, fordi vi kler oss i mørk dress eller livkjole og oppholder oss i vakre lokaler. Høytid, fordi logemøtet bidrar til å skape hverdag om til høytidelighet, men også til alvor og…

Les mer

Møte i Landslogens VIII grad i Stamhuset, tirsdag 6. desember, klokken 1830, med tildeling av Det Røde Kors.

Arne Lie jr.
Landslogen
||
Formøtet starter presis kl. 1600
 
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
     
St. Johannesloger   St. Andreasloger
Rosene   Oscar
Gustav   De fire Roser
Søilene   Akershus
Haakon   Kronen
Sirius    
Cirkelen
Les mer

Grytevakter for Frelsesarmeen i Oslo

Arne Lie jr.
Aktuelt
||

Det vil også i år bli anledning til å stå vakt ved Frelsesarmeens julegryte. Dette er et givende og ikke minst meningsfylt arbeid som tar ca 1 time. Vi starter opp 28. november med times vakter fra 16.00 til 20.00. Som vanlig står vi på Egertorget, Universitetsplassen og Stortorvet. Ta gjerne med…

Les mer
||

SALG: Praktboken «Under Stjernehimmelen»

Under_Stjernehimmelen2aNå kan du bestille praktboken «Under Stjernehimmelen», som over 275 sider beskriver våre…

Les mer
||

Julekonsert i Stamhuset i Oslo 10. desember 2016 kl 1630

Frimurernes Storband inviterer til julekonsert i Stamhuset 10. desember kl 1630. 

Dørene…

Les mer
||

Utbygging på Røros

Det er bare 10 år siden Johanneslogen Morgenstjernen på Røros ble innviet som egen loge…

Les mer

Kjell Jan Krey Dagsloth installert som ny Ordførende Broder

Torsdag 3. november foresto Provincialmester Per Trygve Kongsnes installasjon av Kjell…

Les mer

Hvorfor går vi i logen?

Frimureri handler om livsglede og livskvalitet. Vi konsentrerer oss om det som samler…

Les mer
||||

Andersons "Constitutions" utgitt i forbindelse med Landslogens 125-års jubileum

24. juni 2016 ble den første «norske» utgaven av James Andersons «Constitutions» utgitt i…

Les mer

Ordførende Mestere i St. Michael t.d.l. Kors

Her er en oversikt over samtlige av våre Ordførende Mestere i St. Johanneslogen St. Michael til det Lysende Kors i Tønsberg.

 • Jensen, Nils Riddervold, rektor, 05-03-1926 til 04-05-1933, død 08-01-1935.
 • Arentz, Thomas Lauritz Peter, sanitetsmajor, lege, 04-05-1933 til 13-10-1949, død 18-06-1951.
 • Hvistendahl, Yngvar Eckerberg, advokat, 13-10-1949 til 24-01-1963, død 26-02-1972.
 • Norland, Realph Immanuel Ottesen, redaktør, 24-01-1963 til 05-10-1963, død 05-10-1963.
 • Castberg, Wilhelm Støren, sogneprest, 12-13-1964 til 01-07-1970, død 01-07-1970.
 • Moer, Aage, tannlege, 29-10-1970 til 10-01-1972, død 10-01-1972.
 • Skarsvik, Karl Johan, lektor, 03-02-1972 til 05-03-1990, død 24-06-1990.
 • Johnsen, Erik Anton, lektor, 05-03-1990 til 15-04-1996.
 • Vinje-Christensen, Harald, sogneprest, 15-04-1996 til 22-02-1998, død 22-02-1998.
 • Tronstad, Finn, skipsfører, 20-04-1998 til 10-01-2005.
 • Hansen, Svein, ekspeditør, 10-01-2005 til 14.02.2011
 • Bjørnstad, Ivar, kjemiker, 14.02.2011 ->

 

Nils Riddervold Jensen - vår Loges første Ordførende Mester

                nils-riddervold-jensen-maleri

Maleri av Nils Riddervold Jensen som henger i frimurerlogen St. Michael til det lysende Kors i Tønsberg.

Nils Riddervold Jensen (født 22. mars 1863 i Christiania, død 8. januar 1935 på Nøtterøy) var en norsk lærer og politiker for partiet Høyre.
Han var statsråd og sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet i Otto Bahr Halvorsens første regjering som satt fra 21. juni 1920 til den ble innvilget avskjed 22. juni 1921 etter å ha lidd nederlag i Stortinget i den såkalte skolekommisjonssaken.


nils_riddervold_jensenHan satt på Stortinget i tre perioder som representant fra Tønsberg valgkrets: 1904-1906, 1910-1912 og 1916-1918. Han var medlem av Tønsberg bystyre i hele elleve sammenhengende perioder fra 1898 til 1931. Han var medlem av formannskapet i fire perioder og varaordfører fra 1901 til 1904.
Riddervold Jensen tok teologisk embetseksamen i 1887. Han var i hele sin yrkeskarriere ansatt som lærer ved Tønsberg kommunale middelskole, de siste ti år som rektor.

Riddervold Jensen var sønn av stiftsprost Peter Andreas Jensen (1812-1867) og hustru Mette Marie Riddervold (1827-1895) og barnebarn av stortingspresident, statsråd og biskop Hans Riddervold.

Han ble i 1897 gift med Wenche Christiane, f. Dietrichson (1877-1959).
Han ble i 1921 utnevnt til kommandør av 1. klasse av St. Olavs Orden. Han var også innehaver av 7. juni medaljen og Haakon VII Jubileumsmedalje (1905-1930).

http://no.wikipedia.org/wiki/Nils_Riddervold_Jensen

Sist redigert tirsdag, 08 mars 2011 14:06

Fra Landslogens område

||

Murskjeens broderbrev til møte i III grad, 8. desember

Nr. 33 St. Johs.logen St. Olaus til den gyldne Murskje
||

Velkommen til St. Andreaslogen Oscars møter i november og desember!

Nr. 1 St. Andreaslogen Oscar t. d. flammende Stjerne
||

Torsdagskaffen i Eken

Nr. 35 St. Johs.logen Den gamle Ek
||

Velkommen til Oscars møter i september og oktober

Nr. 1 St. Andreaslogen Oscar t. d. flammende Stjerne

Fra Bergen Provins

Castro gravlagt ved siden av sitt forbilde, en frimurer!

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge

Julelogen 2016 i St. Johanneslogen Oscar

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge

Juleloge - taffelbilletter

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge

Grytevakt for Frelsesarméen

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge

Grytevakt i Bergen 2016

Bergens Provincialloge

Studiegruppe Kapitelgradene

Bergens Provincialloge

Fra Trondhjem Provins