TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling. Kort sagt er frimureriet et læresystem som gir deg mulighet til å bli en bedre versjon av deg selv.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. Man kan si det sånn at frimureriet er ulike ting for ulike mennesker. For mange er frimurerlosjen et pusterom der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Flere artikler om frimureriet

Treschow-Symposiet 2016 (22. og 23. okt)

||

Det er igjen en glede å kunne invitere til «Treschow-Symposiet 2016», som går av stabelen lørdag 22. og søndag 23. oktober 2016. Registrering lørdag fra kl. 09:00. Første foredrag begynner presis kl. 09:30.  Søndag begynner foredragene kl. 10.00. Antrekk: daglig. På logemøtet fredag: vanlig…

Les mer

Ordenens lover tilgjengelige via Min Side

Kanselliet
Ordenens kanselli
||

Stormesteren har i Det Store Råd 26. mai 2016 godkjent en ny versjon av Lover for den Norske Frimurerorden.

Den nye versjonen blir foreløpig ikke trykket i bokform, men er lagt ut på MIN SIDE (uten forskrifter) slik at alle brødre kan lese de oppdaterte lovene.

Den siste trykte versjonen av…

Les mer

Invitasjon til United Grand Lodge of England - Ball i Freemasons Hall Lørdag 30. September 2017

Arne Lie jr.
Utenriks
||

I forbindelse med UGLE's 300 års jubileum neste år vil det bli arrangert et ball i Freemasons Hall i London.

Salget av billetter starter fredag 30 September 2016. Ballet er åpen for både frimurere og andre.

DNFO er ikke del i dette arrangementet og hver enkelt står for både påmelding og…

Les mer

Store ombyggingsarbeider i Kristiansund

Webred. Trondhjem Prov.loge (Kjell Roar Næss)
Trondhjems Provincialloge

Brødrene i Kristiansund har foretatt en større ombygging av logebygget. Ny flott Johannessal har man fått ved å sage ut gulvet mellom to etasjer slik at man nå har fått en luftig og fin flerbrukssal med vesentlig høyere himling enn tidligere. Den tidligere Johannessalen er ombygd for å kunne brukes…

Les mer
||||

Andersons "Constitutions" utgitt i forbindelse med Landslogens 125-års jubileum

24. juni 2016 ble den første «norske» utgaven av James Andersons «Constitutions» utgitt i…

Les mer

Slik foregår en kveld i frimurerlogen

En logeaften er preget av stil og høytid når ordensbrødrene møtes. Stil, fordi vi kler…

Les mer
St. Andreaslogen Hålogaland satser stort  på kunnskapsutvikling. Bildet er fra en måltidsloge med instruksjon.

Andreas Symposiet i Bodø 22. november

St. Andreaslogen Hålogaland i Bodø tar et nytt steg når det gjelder kunnskap og…

Les mer

Hvorfor går vi i logen?

Frimureri handler om livsglede og livskvalitet. Vi konsentrerer oss om det som samler…

Les mer

Velgjørenhetsdirektoriet

Velgjørenhetsdirektoriet har ansvaret for Ordenens velgjørenhetsvirksomhet og fører tilsyn med de underlagte enheters velgjørenhet. 

Direktoriet ledes av Ordenens Administrator. Storhospitalier er hans stedfortreder. 

På møtene i de ulike logene samles det inn penger til veldedige formål. Midlene brukes av logene til å hjelpe frimurerbrødre og deres etterlatte som har særlige behov, og til andre sosiale formål. 

25% av de midlene som samles inn i logene går til Ordenens Fellesgave. Fellesgaven tildeles et sosialt formål, vanligvis en virksomhet med landsdekkende nedslagsfelt i Norge.

Den Norske Frimurerordens fellesgave de seneste årene.

Sist redigert mandag, 23 mars 2015 21:17

Fra Landslogens område

Murskjeens broderbrev til møte i II grad 29. september

Nr. 33 St. Johs.logen St. Olaus til den gyldne Murskje
||

Velkommen til Oscars møter i september og oktober

Nr. 1 St. Andreaslogen Oscar t. d. flammende Stjerne

Jubileum 2016 - loge Kolbein fyller 125 år

Nr. 23 St. Johs.logen Kolbein til den opgaaende sol
Sangforeningen ved 115-års jubileet i 2015.|Sangforenings styre ved jubileumsåret 2015.  Fra venstre: Runar Bodahl, Ulf nesle, Arne Øvrebø – Formann, Steinar Aasheim og Arnt Holberg.

Frimurernes Sangforening Drammen

Frimurernes Sangforening Drammen

Fra Bergen Provins

|

Oscarfest 29. oktober

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge
||

Skyss til logen?

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge

Fra Trondhjem Provins