TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem.

Budskapet er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Flere artikler om frimureriet

Den Norske Store Landsloge feirer 125 år

Av Landslogen
Landslogen
Den Norske Frimurerordens Stamhus ved innvielsen 22. september 1894.
Vær med på jubileumsfeiringen 24. til 26. juni. I tillegg til et omfattende program med inviterte gjester og seminar for Ordførende Mestre, vil følgende være åpent for deltakelse for brødre som ønsker det: Jubileumsloge/Høytidsdag i VII grad, fredag 24. juni kl. 18.00. Det er forhåndspåmelding til…
Les mer

Leopardens høytidsdag feires 20. juni kl 1800

Vi ønsker velkommen til Leopardens høytidsdag som i år er lagt til 20. juni. Møtet starter kl 1800, og vi ber om at brødrene er ute i god tid. Taffelet koster kr 250,- inkludert kake til kaffen.
Les mer

Derfor feirer Landslogen 125-års jubileum.

Av Terje Coucheron Helsingeng
Landslogen
Mange stiller seg kanskje spørsmålet om hvorfor vi feirer 125 år siden stiftelsen av Den Norske Store Landsloge, når det vitterlig er mer enn det dobbelte antall år siden den første logen så dagens lys i Norge, med etableringen av St. Olai logen på Bygdøy Kongsgård St. Hansdagen 1749. Men som så…
Les mer

Oversikt over logemøter i sommer

Av Arne Lie jr.
Informasjonsdirektoriet
For å finne logemøter i sommer, følg linken under og velg bare måned så kommer det opp en oversikt over møter i den aktuelle måned. http://frimurer.no/loger/soek-logemote
Les mer

Oscars Venner inviterer til besøk i Nordstrand kirke søndag 29. mai kl. 11.00

Oscars Venner inviterer til besøk i Nordstrand kirke, hvor sogneprest Espen Feilberg Jacobsen ønsker oss hjertelig velkommen. Etter gudstjenesten vil sognepresten gi en kort orientering om kirken, som nylig har gjennomgått en større ombygging.Deretter serveres kirkekaffe og kaker i det tilliggende…
Les mer

Rosebladet nummer 1-16

Her finner dere siste utgave av Rosebladet elektronisk. Klikk på linken under artikkelen. Her vil du finne artikler som: Møte med en historiker og menneskevenn Rosenes første OM ble «født» inn i frimureriet Uta, en kvinne og en drøm Jeg sykler for det femte barnet Rosedag i…
Les mer

Murskjeens sommeravslutning Blaafarveværket lørdag 28. mai

Blaafarveværket
Lørdag 28. mai arrangeres Murskjeens Sommeravslutning 2016 I år har vi lagt sommeravslutningen vår til Blaafarveværket i Modum LØRDAG 28. MAI Vi kjører med egne biler, og møtes ved parkeringsplassen ved Koboltgruvene. Beregn ca en og en halv time fra Oslo. Kjør via Drammen, Hokksund og Åmot.…
Les mer

Treschow-Symposiet 2016

Av Kristoffer Sandven
Forskningslogen Niels Treschow
Det er igjen en glede å kunne invitere til «Treschow-Symposiet 2016», som går av stabelen lørdag 22. og søndag 23. oktober 2016. Besøkende brødre fra Island, Finland, Sverige og Danmark bes melde seg på per epost til (priser i norske kroner lenger ned i denne saken):
Les mer

Velgjørenhetsdirektoriet

Velgjørenhetsdirektoriet har ansvaret for Ordenens velgjørenhetsvirksomhet og fører tilsyn med de underlagte enheters velgjørenhet. 

Direktoriet ledes av Ordenens Administrator. Storhospitalier er hans stedfortreder. 

På møtene i de ulike logene samles det inn penger til veldedige formål. Midlene brukes av logene til å hjelpe frimurerbrødre og deres etterlatte som har særlige behov, og til andre sosiale formål. 

25% av de midlene som samles inn i logene går til Ordenens Fellesgave. Fellesgaven tildeles et sosialt formål, vanligvis en virksomhet med landsdekkende nedslagsfelt i Norge.

Den Norske Frimurerordens fellesgave de seneste årene.

Sist redigert mandag, 23 mars 2015 21:17

Fra Landslogens område

Forskningslogens møte i Ålesund 9. april 2016

Forskningslogens møte i Ålesund 9. april 2016 Lørdag 9. April 2016 kl 14.00 skal Forskningslogen Niels Treschow for første gang ha møte i Ålesund. Fungerende Ordførende mester vil være Jørund O. Gustavsen. Dagens tema er et foredrag over frimureren Thorstein Wereide som var fysiker og parapsykolog.

Historikk

Historikken til St.Johs.Logen Den Gamle Ek

Kyndelsmesse for fjerde gang i Rygge kirke, 31.01.2016

Det er faktisk 4. gang at Loge Sirius holdt kyndelsmesse i Rygge gamle middelalderkirke. Også denne gangen var kirken fylt til «randen» av deltagere fra menigheten, familie og venner av Logen. Kyndelsmesse eller «Messa candelarum»- også kalt «Marias renselse» er blitt tradisjon for Loge Sirius - dette var tiende gang…

St. Nikolas t.d.g. Anker 20 år

5. desember 2015 fylte St. Nikolas til det Gyldne Anker 20 år som selvstendig loge, noe som ble feiret behørig både i egen jubileumsfest samt på St. Nikolas høytidsdag 30. nov 2015. 125 gjester var tilstede på høytidsdagen, og 121 til taffel, blant annet Ordenens Stormester Tore Evensen.

Rosebladet 3-15

Vi har gleden av å publisere nummer  3-15av Rosebladet på Ordenens nettsider. Linken ligger rett under denne artikkelen.

Verba Masonica 12 - 2015

Verba Masonica 12 - 2015 Utgitt i forbindelse med Forskningslogen Niels Treschows møte på Oscarsborg 11. april 2015.

Verba Masonica 13 - 2015

Verba Masonica 13 - 2015 Her kan du lese Verba Masonica nr. 13-2015. Dette nummeret ble utgitt til Forskningslogens møte i Oslo 17. januar 2015. Temaet for møtet var «Royal Arch kapitlet Dovre», med foredrag av br. Leif Endre Grutle.

Brodertjenesten i Sirius

Brodertjenesten i Sirius Brodertjenesten er en viktig del av det å være frimurer. Den er en mulighet til å hjelpe andre brødre gjennom utfordrende perioder i livet. Mange brødre som deltar opplever at de får sterke og gode opplevelser gjennom brodertjenesten, og at den har gitt dem mye tilbake.

Fra Bergen Provins

Vårens MC tur til Førde 29.-30. april 2016.

Vårens MC tur til Førde 29.-30. april 2016. Møte i Oscar t.d.s. Bjerges Deputasjonsloge i Sunnfjord. Møtet avholdes fredag 29.april, et møte i lærlingegraden. Tradisjonen tro for 15. året vil det også i år bli arrangert  MC tur til dette møtet.  Vi møtes utenfor logen fredag, senest kl.…

Oscar besøker Carl

Orførende Mester minner om: "Torsdag 7. april er det igjen tid for at vi, Oscar-brødre, besøker våre brødre i Carl. Jeg håper å se nettopp DEG i logen førstkommende torsdag, og kan med bakgrunn i mange års erfaring love deg…

Nordisk Andreasmøte i Gøteborg, 19.-21. august 2016

Det arrangeres Nordisk Andreasmøte i Gøteborg 19. - 21. august 2016. Brødre med ledsagere inviteres til fellestur. Sammen med våre venner i de nordiske land vil vi være "De tre Førenade Kronors" gjester. For utfyllende informasjon: SE VEDLEGG

Begivenheter i 2015

Begivenheter i 2015 Litt forsinket, men likevel på sin plass: 2015 ble i logesammenheng et begivenhetsrikt år for flere brødre. Spesielt vil her nevnes tildelinger av Den Norske Frimureordenens Hederstegn og Stormesterens Fortjenstmedalje. Broder Johs Nissen ble tildelt Hederstegnet, mens brødrene Richard Olsen og…

Logens bibliotek

BIBLIOTEKVIKARER Logebiblioteket har et kritisk behov for nye bibliotekvikarer. Som du sikkert kjenner til, skal biblioteket være åpent fra kl. 17:00 til kl. 18:15 mandager, tirsdager, onsdager og torsdager.   Nye vikarer vil få opplæring i hvordan utlån og retur foregår. Avhengig…

Informasjonsmøte 7. februar 2016

Søndag 7. februar 2016 kl 1800 blir det informasjonsmøte i logen. Johanneslogene Carl og Oscar gjentar tradisjonen med åpent informasjonsmøte i logens lokaler. Møtet er beregnet på dem som vurderer å søke eller allerede har søkt inntreden i vår Orden, samt brødre som…

Ordenens Store Høytid 2016

Brødre av VIII grad eller høyere inviteres herved til Ordenens Store Høytid 2016. Arrangementet finner sted i Stamhuset i Oslo, tirsdag 15. mars 2016, med start klokken 1645. Pris for taffel m. drikke er den samme som i 2015,kr. 460,-.…

Ordenens Store Høytid 2016

Mer informasjon, herunder påmeldingsinformasjon, finner du ved å trykke på denne linken: http://frimurer.no/loger/bergens-provincialloge

Sekretærskifte i Oscar

Richard Kristensen er fra logeåret 2016 den nye faste sekretæren i Oscar til de syv Bjerge. Broder Richard har lang erfaring fra sekreteriatet og har de beste forutsetningene til å skjøtte sine oppgaver på en utmerket måte. Han ønskes lykke til i…

Spesielle møter i 2016

  20.01.16, kl. 18.45: Temamøte I grad 07.02.16, kl. 18.00: Informasjonsmøte 10.02.16, kl. 18.45: Temamøte II grad 09.03.16, kl. 18.45: Temamøte I grad 16.03.16, kl. 18.45: Temamøte III grad 07.04.16, kl. 18.30: Oscar til de syv Bjerge besøker Carl til…

Fra Trondhjem Provins

Nye møtetider i Trondheim

Logeåret 2015 ha vært en prøveperiode med møtestart kl. 18.30 i Trondheim. Etter en grundig evaluering er det besluttet at vi fra 1. januar 2016 går tilbake til møtestart kl. 19.00. Dette gjelder alle logeenhetene i Trondheim, Trondhjems Provincialloge, St. Eystein, Nordlyset og St. Olaf t.d..g.T. Unntakene er som tidligere,…

Stor dugnadsinnsats i Kristiansund

Frimurerbrødrene i Kristiansund er etter en lang og grundig planleggingsfase kommet i gang med arbeidet for nye logesaler etter at alle formaliteter, særlig etter at en solid finansiering er på plass. I logehuset i Langveien 46 er nå arbeidet med den nye logesalen i full gang og det er allerede nedlagt…

Ny Deputert Provincialmester i Trondhjems Provincialloge

Ny Deputert Provincialmester i Trondhjems Provincialloge Håkon Pharo ble i et ordinært VII gradsmøte i Trondheim 18. mars innstallert som ny Deputert Provincialmester i Trondhjems Provincialloge. Han overtar etter Ingar Samset som har sittet i embetet i de siste 8 år. Broder Ingar har planer om å flytte fra Trondheim til Oslo og for fremtiden vil…

Vellykket 100-årsjubileum i Trondhjems Provincialloge

Vellykket 100-årsjubileum i Trondhjems Provincialloge Trondhjems Provincialloge feiret sitt 100-årsjubileum gjennom hele helgen 28. januar til 1. februar. Forut selve jubileumsfeiringen var det Ordførende Mestermøte med alle Ordf, Mestre og Ordf. Brødre i provinsen etterfulgt av et møte i VII grad på fredag hvor også vår OSM Tore Evensen deltok. Mens brødrene deltok på logemøtet…

Tre nye innehavere av Stormesterens Fortjenstmedalje

Tre nye innehavere av Stormesterens Fortjenstmedalje Under et VII gradsmøte i forbindelse med Trondhjems Provincialloges 100-årsjubileum ble tre brødre hedret med Stormesterens Fortjenstmedalje. Steinar Ravlo fra Olavslyset på Verdal og Willy Aune fra Morgenstjernen på Røros, begge tidligere Ordførende Mestre i sine respektive loger ble hedret for sitt arbeide med å skaffe sine loger eget hus, noe…

En sunn Loge Borgund fyller 50

En sunn Loge Borgund fyller 50 St. Andreaslogen Borgund ble stiftet 23. november 1964 og fyller dermed 50 år i november 2014. Jubileet markeres på Høytidsdagen 24. november. Men St. Andreas frimureriet i Ålesund startet lenge før 1964. Etter at St. Johanneslogen Regulus ble stiftet i 1924, og tidligere i år kunne feire sin 90 års…

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund St. Johanneslogen Regulus i Ålesund, som ble grunnlagt 30. januar 1924 med 68 medlemmer, feiret sitt 90 årsjubileum 27. januar i år. Antallet aktive betalende brødre er nå 288 og Regulus er således den største logen i Møre og Romsdal. Frimureriet kommer til Ålesund I matrikkelen for 1851 står det…

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe Gauldal St. Johannes Frimurergruppe under St. Johanneslogen Nordlyset har i 20 år arrangert en såkalt ”Buskloge”. Møtet står ikke i møteplanen men informasjon går ut på mail og fra ”mann til mann”. I et nydelig sommervær gikk turen i år til Fløttumgruva, en nedlagt kobbergruve i Singsås. Her ble det…

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe Stormesterbesøket til Hitra og Frøya Frimurergruppe ble som alle hadde håpet på, en opplevelse. De nærmere 60 brødrene som hadde tatt turen til Dolmsundet Hotell fikk oppleve et frimurerisk møte litt utenom det vanlig. Ordenens Stormester som flere ganger i uken er tilstede på logemøter rundt om i vårt langstrakte…

Frimurernes Sangforening i Trondheim

Frimurernes Sangforening i Trondheim Det første frimurerkor i Trondheim ble startet i 1897. Vi synger i dag i 2 Johannesloger, Andreas- og Provincialloge, samt deltar ved begravelser, synger i kirker osv. Hvert år arrangerer koret en adventskonsert, synger i losjen 17. mai, avholder sin spesielle lutefiskaften senhøstes for sangere, støttemedlemmer med ledsagere. Koret har…

Fra Tromsø Provins

Odd Jarle Eidner tildelt LEVE-prisen

Odd Jarle Eidner tildelt LEVE-prisen Foreningen LEVE - landsforening for etterlatte ved selvmord, tildelte søndag 22.mai 2016, sin ildskjelpris for 2016, til broder Odd Jarle Eidner. Det var en overrasket Eidner som mottok prisen da han feiret sin 60-årsdag på Galleri Bodøgaard i Bodøsjøen. (Kilde: Avisa Nordland) Ildsjelprisen går til en som ved hjelp av sitt…

Hans Johansen ny OM i St. Johanneslogen Salten

Hans Johansen ny OM i St. Johanneslogen Salten St. Johanneslogen Salten i Bodø har valgt ny Ordførende Mester. Knut Jarnæs har uttjent sin tid, og 19. mai ble Hans Johansen valgt som ny leder av logen. Hans Johansen har vært med i Salten helt siden innvielsen i 2005. Han var logens første Ceremoni Mester, et embete han hadde…

Valg på ny Ordførende Mester i Salten

Torsdag 19. mai velges det ny Ordførende mester i St. Johanneslogen Salten. Møt opp og bidra med din stemme! Den nye Ordførende Mester innsettes tirsdag 21. juni 2016.   Knut Jarnæs Ordførende Mester St. Johanneslogen Salten.

Høytidsmarkering i Bodø Kapitel Broderforening

Høytidsmarkering i Bodø Kapitel Broderforening Den 21. april feiret Bodø Kapitel broderforening sin 24. høytidsdag. Rundt 80 brødre deltok, - blant disse Provincialmester Per Trygve Kongsnes, som jo er broderforeningens Ordførende Mester. Fra Den norske Frimurerordens høyeste ledelse deltok også Ordenens Høyeste Prelat Anders Kjus, som holdt aftenens meget interessante instruksjonstale, med tittel «Streiftog i…

Kunngjøring fra Kontakt

Kunngjøring fra Kontakt Neste nummer av Kontakt skal etter planen være i din postkasse rett før logene åpner igjen til høsten. Artikler og innlegg sendes på e-post: innen 1. august. Alle innspill mottas med takk, og spesielt oppfordres yngre brødre til å bidra. Med broderlig hilsen Per Arvid Tellemann, redaktør

Har du søkt logen i det siste?

Har du søkt logen i det siste? Kjære broder, er det lenge siden du har vært i logen? Er det?? Du er savnet. Det er akkurat deg vi har ønsket å se på møtene. Vær med å lyse opp i broderfellesskapet. Vel møtt! Tor H. Bang OM Midnatsol  

Midnatsol med instruksjonsloge

Midnatsol med instruksjonsloge Ordenen startet, initiert av OSM Tore Evensen, i 2014 prosjektet "Ny læringsplatform for DNOF". Det resulterte i "Verktøykassen 2015" som setter loger i stand til selv å gjennomføre instruksjonsloger i en ny og engasjerende form. "Vi må sørge for at flest mulig av våre brødre får kunnskap om - og…

OM Knut Helge Händler fikk IX grad i Tromsø.

OM Knut Helge Händler fikk IX grad i Tromsø. Knut Helge Händler , Ordførende Mester i St.Johannes logen Christian til det edle sølv på Kongsberg, fikk sin IX grad i Tromsø  10.februar. Møtet ble ledet av SMS Karl-Jens Holmen. Det var seks brødre  fra Christian som fulgte sin OM til Tromsø for å være til stede ved hans gradspassering.…