18.04.23: Felles informasjonsmøte for alle frimurerlogene i Bodø

18.04.23: Felles informasjonsmøte for alle frimurerlogene i Bodø
   
||| ||| |||

Formålet med møtet er å gi en presentasjon av hva vår virksomhet består i, hvorfor vi går i logen, og hvordan man kan bli medlem av Den Norske Frimurerorden. 

Vi vil også trekke noen historiske linjer bakover i tid, og snakke om hva det vil si i praksis å være en del av Frimurerorden.

Dato: Onsdag 18. april 2023

Sted: Rensåsgt. 28, Bodø

Klokkeslett: 18:00 - 20:00

Møtet passer godt for de som vurderer medlemskap hos oss, og det er en fordel om en eventuell livsledsager også er med.

Møtet vil vare ca. 2 timer og inneholder blant annet:

  • Foredrag om frimureriet
  • Frimureri og habilitet
  • Frimureriet og kristendom
  • Spørsmålsrunde

Det vil også bli anledning til å se seg omkring i noen av lokalene i Ordenshuset, og vi stiller med brødre som kan svare på spørsmål.

Alle som ønsker å delta må være forhåndsregisterte.

Vi ber om påmelding med navn på deg, og de du tar med deg senest 14. april 2023. Benytt påmeldingslenke under eller ring til 75 52 13 13.

Påmeldingsskjema

 

Tilleggsinformasjon

  • Dato: tirsdag, 18 april 2023
  • By: Bodø

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden