Fortsatt bygging, men enklere å ta trikk til Stamhuset

Fortsatt bygging, men enklere å ta trikk til Stamhuset
   
|| || ||

Arbeidet med Stortingets nye post- og varemottak fortsetter på Wessels plass utenfor Stamhuset i Oslo. Den viktigste endringen for oss i den senere tid er at trikken nå går over Wessels plass, etter å ha vært omdirigert ulike steder i byen.

Trikk nr. 12, 13 og 19 går nå over Wessels plass i begge retninger og stopper på de nye holdeplassene i Øvre Slottsgate. Dette er i gangavstand fra Stamhuset.

En periode vil imidlertid brødrene måtte gå rundt bygget der Halvorsens Conditori holdt til, siden trikketraséen er stengt for gående. Fra trikkeholdeplassen går man opp Prinsens gate i retning Stamhuset og tar til venstre ved Kaffebrenneriet (Akersgata). Deretter går man opp Tollbugaten og så til høyre gjennom gangtunnel til Stamhusets hovedinngang. Det er skiltet med "Gangveg".

Et annet alternativ er å komme fra andre siden, nemlig fra Christiania/Stortinget. Her er tilgangen til Stamhuset som før, følg bare byggegjerdet.

Arbeidet på Wessels plass er anslått ferdig høsten 2018.

Vel møtt til Stamhuset!Sist redigert tirsdag, 28 mars 2017 12:45