Gudstjeneste etter Ordensballet

||| ||| |||

Søndag 24. februar, dvs. dagen etter Ordenballet, går vi sammen til gudstjeneste i Oslo Domkirke kl. 11.00

Etter gudstjenesten innbys det til omvisning på Akershus slott.

VI går samlet fra Domkirken til Akershus slott gjennom Kristian IV`s kvadratur. Omvisningen begynner 13.30.