Midlertidig nedstengning av all logeaktivitet f.o.m. tirsdag 29. september

||| ||| Foto: |||

På grunn av økt Covid-19 smitte i samfunnet har Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen besluttet midlertidig nedstengning av all logeaktivitet f.o.m tirsdag 29. september.

«Brødrenes sikkerhet og vårt samfunnsansvar i denne pandemien står for meg alltid i første rekke og praktiske hensyn i forbindelse. med oppfølging av eventuelle tiltak, samt at jeg ønsker å opprettholde det forsiktighetsprinsipp som har ligget til grunn for mine tidligere beslutninger, gjør at jeg har besluttet at følgende skal gjelde f.o.m. tirsdag 29. sept. 2020.»

Dette innebærer alle arrangementer:

    • av rituell karakter

    • foredrag og kurs i logeregi i eller utenfor logehuset 

    • informasjonsmøter for fremmed søkende og potensielle nye medlemmer

    • all virksomhet i form av sosiale sammenkomster, f.eks.: temamøter, «Lørdagskaffe» eller andre sammenkomster av sosial karakter, i logeregi i eller utenfor logehuset

Som før gjelder unntak for administrativ virksomhet i form av gjøremål som må ivaretas for å «holde hjulene i gang» i de enkelte loger. Om mulig bør hjemmekontor benyttes.

Sist redigert fredag, 25 september 2020 07:19