Midlertidig nedstengning av all logeaktivitet f.o.m. tirsdag 29. september

||| ||| Foto: |||

På grunn av økt Covid-19 smitte i samfunnet har Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen besluttet midlertidig nedstengning av all logeaktivitet f.o.m tirsdag 29. september.

«Brødrenes sikkerhet og vårt samfunnsansvar i denne pandemien står for meg alltid i første rekke og praktiske hensyn i forbindelse. med oppfølging av eventuelle tiltak, samt at jeg ønsker å opprettholde det forsiktighetsprinsipp som har ligget til grunn for mine tidligere beslutninger, gjør at jeg har besluttet at følgende skal gjelde f.o.m. tirsdag 29. sept. 2020.»

Dette innebærer alle arrangementer:

    • av rituell karakter

    • foredrag og kurs i logeregi i eller utenfor logehuset 

    • informasjonsmøter for fremmed søkende og potensielle nye medlemmer

    • all virksomhet i form av sosiale sammenkomster, f.eks.: temamøter, «Lørdagskaffe» eller andre sammenkomster av sosial karakter, i logeregi i eller utenfor logehuset

Som før gjelder unntak for administrativ virksomhet i form av gjøremål som må ivaretas for å «holde hjulene i gang» i de enkelte loger. Om mulig bør hjemmekontor benyttes.


Informasjon fra myndighetene

For mer informasjon om Covid-19 viruset og hvordan hver enkelt bør forholde seg til situasjonen, besøk følgende nettsider:


Velgjørenhet

Samtidig som vi er i en alvorlig situasjon nasjonalt, står våre idealer som frimurere uendret.
Vi er forhindret fra å bidra til velgjørenhet slik vi kjenner det fra våre møter. Samtidig er det nå, mer enn noen gang, behov for å kunne hjelpe.
Alle som ønsker det skal frivillig ha anledning til å bidra med velgjørenhetsmidler også i tiden fremover.
Alle innsamlede midler vil bli registrert spesielt frem til vi kan gjenoppta våre aktiviteter. Dette vil gi oss mulighet for å bidra der behovet skulle komme. Alternativt vil disse innsamlede midlene gå inn i Fellesgaven og administreres der etter hvert.
Du kan gi på følgende måter:

  • VIPPS-nummer 101914
  • Bankkonto 50056626309
Sist redigert fredag, 06 november 2020 10:09