Tidligere OSM er død

||| ||| Foto: |||

Ivar A. Skar, tidligere Stormester i Den Norske Frimurerorden, har nedlagt sitt jordiske verktøy 81 år gammel. Han døde med sine nærmeste tilstede fredag 8. juni.

Frimureriet hadde stor betydning i Ivar Skars liv, og han skulle få stor betydning for Ordenen. Gjennom nærmere 50 år som frimurer innehadde han embeter på alle nivåer fra hans første post som vikar i CM-korpset til å ende som Stormester i 7 år fra 2005–12. I perioden 1983–93 var han FBB og Delegert Mester i Søilene, før han i 1993 innledet perioden på ti år som moderlogens Ordførende Mester. Perioden var preget av modernisering og innføring av data, nytt medlemsblad, og stadig stor søkning til landets største loge. Hans tid som OM kulminerte i Søilenes 100-årsjubileum i 2003. Jubileet ble gjennomført med en rekke aktiviteter, og Ivar Skar delegerte all innsats til en jubileumskomité. – Jeg er her om dere trenger meg, men blander meg ikke inn, sa han. Dette kjennetegnet hans ledertype. Tydelig og bestemt, men også tillitsfullt delegerende.

ivar skar uteIvar Skar var i gang med flyverutdanning på Værnes da han ved overflytting til Canada fikk vite at utdannelsen måtte avbrytes av helsegrunner. Det ble et mørkt minne livet ut, men uten at det satte stopper for en karriere i næringslivet med egne agenturer innen tepper og tekstiler og en avslutning som direktør for verdenskjente Ege Tepper i Norge.

Ivar Skar var en bestemt leder, han sa rett ut hva han mente og gikk ikke krokveier. – Ja, jeg kan vel nesten si jeg er litt sta, sa han. Han innga autoritet gjennom stemmebruk og verdig fremtoning, men alltid med vennlighet.

Han var sine venners venn, og mente han kunne «se» hvem som var frimurer enten de bar ring eller ikke. Ytre dekor var ikke hans preferanse. Frimureriet ble en livsstil for ham. – Det har preget nitti prosent av min åndelige inspirasjon, sa han.

I 2004 ble Ivar Skar Ordenens Bannerfører, et embete han kun hadde til 8. oktober 2005, da han ble innsatt som Ordenens Stormester. Han var høyeste styrer til 4. oktober 2012.

I hans periode som øverste leder ervervet Ordenen Tollbugata 35. Ivar Skar var æresmedlem av flere utenlandske Frimurerordener.

Som mangeårig kollega i DNFOs ledelse, og nå senere, som OSM lærte vi Ivar å kjenne som en kjær broder, med et særdeles stort engasjement for frimureriet og Ordenen, som innga respekt.

Som person var Ivar både kritisk og konstruktiv. Han var et arbeidsjern – og han utfordret «tendenser» som ikke er forenlig med vårt arbeid, og han inspirerte oss.

Han var rakrygget i motgang og ydmyk i medgang – gode menneskelige egenskaper som det ikke er gitt alle å ha. Mange brødre, oss selv inkludert, har fått oppleve nettopp dette fra Ivar.

Vi lyser fred over broder Ivars minne.

Tore Evensen, Ordenens Stormester
Klaus Tollefsen, Ordførende Mester i St. Johanneslogen St. Olaus t.d. tre Søiler
Knut Rygh, fadder

 

Begravelsen vil skje fra Vestre gravlund, nye kapell, fredag 22. juni kl 1130.

Sist redigert tirsdag, 10 juli 2018 13:58