St. Andreaslogen Akershus Nr. 406

Møtekalender for 2020

Møtested: Stamhuset, Nedre Vollgt. 19, Oslo 2020 IV/V grad VI grad
Januar K - 13  - 20  - 27  C
Februar - C - 10  - 24 FGHD
Mars SROSENE - S - 23  - 30 S
April - 20  - 27  15 S
September - 14 FD - 21  16 
Oktober C - 12 SKRONEN - 19 S - 26 C 28 V
November C - 16  - 23  - 30  11 C
Desember - 14 AMø

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00

Spesielle møter

  • 22.01.20, kl. 17:00: Kollegiemøte, 1.menn kl 17:00.
  • 28.01.20, kl. 18:30: St. Andreaslogen Akershus besøker St. Andreaslogen Kronen med eget embedsverk
  • 08.02.20, kl. 14:00: Burns Supper
  • 14.10.20, kl. 17:00: Kollegiemøte, 1.menn kl 17:00. Øvrige embedsmenn kl 18:30.
  • 22.10.20, kl. 18:30: St. Andreaslogen Akershus besøker St. Johanneslogen St. Olaus t.d.t. Hammere
  • 29.10.20, kl. 17:00: Stort Kollegiemøte tilknyttet Visitasjon
  • 02.11.20, kl. 18:30: Minneloge
  • 07.11.20, kl. 10:00: Andreasseminar: Ansvar St. Andreaslogen Akershus
  • 20.11.20, kl. 18:30: St. Andreaslogen Akershus besøker St. Johanneslogen St. Olaus t.d.t. Roser
  • 26.11.20, kl. 18:00: Andreasdag. Ansvar St. Andreaslogen Oscar t.d.f. Stjerne

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 506, Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 22479502 Fax: 22479574 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 98877018
Ordførende Mester 90034413
Sekretær 90276783

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.