St. Johanneslogen Sirius Nr. 126

Møtekalender for 2023

Møtested: Byfogd Sandbergsgt. 10, Moss 2023 I grad II grad III grad
Januar DK 11 CS 25 C
Februar C - 15 CS
Mars CGH - 29 C 15 C
April 19 F
Mai ABØ
August 30 F
September C - 13 C - 27 C
Oktober O - 11 C - 29 N 26 C
November 15 C C - 22 C
Desember CM

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

 • 11.01.23, kl. 18:30: Felles II grad møte i Moss med Den gylne - Besøksdag
 • 03.02.23, kl. 18:30: Lite Kollegiemøte
 • 05.02.23, kl. 18:00: Kyndelsmesse i Våler kirke
 • 19.03.23, kl. 18:00: Søndagskveld i Logen
 • 19.04.23, kl. 18:30: Valg på OM
 • 03.05.23, kl. 18:30: HT dag og installasjon av OM
 • 26.08.23, kl. 10:00: Stort Kollegiemøte
 • 20.09.23, kl. 18:30: Sirius leder møtet i Valdisholm
 • 18.10.23, kl. 18:30: Felles studiemøte
 • 22.10.23, kl. 18:30: Kirkedag
 • 26.10.23, kl. 18:30: Felles II grad møte i Ski med den Den gylne Cirkel
 • 29.10.23, kl. 18:00: Minneloge
 • 03.12.23, kl. 18:00: Adventskonsert

Kontaktinformasjon

Postadresse: Byfogd Sandbergsgate 10, 1532 MOSS E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91384448
Ordførende Mester 99152796
Sekretær 99706638

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden