Det Store Råd har valgt ny Stormester

Ragnar Tollefsen||| Ragnar Tollefsen||| Foto: Kristoffer Sandven|||

I et møte i Det Store Råd 15. november 2018 ble Ragnar Tollefsen valgt til ny Ordenens Stormester.
Han tiltrer sitt embede ved en installasjon i Ordenens Stamhus 29. november.

Tidligere har han hatt følgende embeder:
• Vikar Taler og Vikar Annen Bevoktende Broder i St. Johanneslogen Oscar t.d. kronede Bøg
• Taler og Annen Bevoktende Broder i St. Johanneslogen Astra t. d. syv Hav
• Vikar Taler, Viceordførende og Ordførende Broder i Vestfold og Telemark Kapitel Broderforening
• Ordførende Mester i Sandefjord Stewardsloge.
• Første Overbevoktende Broder, Annen Storbevoktende Broder, Deputert Mester og Ordførende Mester i Landslogen.
• Stormesterens Stattholder og Stormesterens Prokurator i Den Norske Frimurerorden.

Det Store Råd består av alle brødre med XI grad i vår Orden. Stormesteren er ikke underlagt noen annen frimurermyndighet, nasjonalt eller internasjonalt. 

Sist redigert torsdag, 15 november 2018 19:54