Invitasjon til Ordenens Store Høytid 2017

Invitasjon til Ordenens Store Høytid 2017
   
|| || ||

Brødre av VIII grad eller høyere inviteres til Ordenens Store Høytid 2017.

Arrangementet finner sted i Stamhuset i Oslo, lørdag 29. april 2017, med start klokken 1500. Oppmøte og innrop skjer fra 1400 – 1430.

Pris for taffel m. drikke er Kr. 460,- (dette er samme pris som i 2015 og 2016).

Antrekk og prydelser som vanlig i VIII grad.

Ordenens Store Høytid er Den Norske Frimurerordens største årlige begivenhet, og arrangementet skjer i henhold til en tradisjon som er mer enn 700 år gammel.

Interessen for å delta på Høytiden er vanligvis stor og forhåndspåmelding/-betaling er derfor nødvendig.

Interesserte brødre kan melde seg på ved å logge se på MIN SIDE og deretter Arrangement.

Brødre som ikke husker sitt matrikkelnummer eller som ikke kommer inn på MIN SIDE er velkommen til å kontakte medlemskontoret , så er det hjelp å få.

Plassen er begrenset og påmeldingen er etter prinsippet ”førstemann til mølla”.

Med vennlig og broderlig hilsen fra

Harald Øien

Storsekretær

Sist redigert mandag, 20 mars 2017 11:06