Valg på ny Stormester

Valg på ny Stormester
   
||| ||| Foto: |||

Ordenens Stormester Tore Evensen, fratrer sitt embete ved nådd aldersgrense november 2018.

Valg på ny Stormester vil finne sted i Det Store Råds møte torsdag 15. november 2018. Installasjon av ny OSM vil finne sted i Ordenens Stamhus, i I grad, torsdag 29. november kl. 17.00.

Stormesteren har den 26.09.2018 oppnevnt følgende valgkomite:

  • Odd Grann, Oslo (Leder)
  • Kåre-Bjørn Kongsnes, Tromsø
  • Ole Elias Holck, Hamar

Valgkomiteen tilskrev samme dag samtlige medlemmer av Det Store Råd med oppfordring om å fremkomme med forslag på kandidater til valget innen 15. oktober.

Rett til å foreslå kandidater ved valget har enhver broder av XI grad, dette gjelder også Valgkomiteens medlemmer. Det er kun brødre av X og XI grad som er valgbare.

Valgkomiteen utarbeider, etter egne undersøkelser og egne drøftelser, forslag til tre kandidater til valget. Dette forslag forelegges OSM for eventuelle merknader. Valgkomiteens endelige forslag sendes medlemmene av Det Store Råd senest 1. nov. 2018

Valgmøtet 15. nov. ledes av valgkomiteens leder, med komiteens øvrige medlemmer som valgvitner. Kun ved personlig fremmøte kan stemme avgis. Det kan ikke avgis stemme på andre kandidater enn de tre valgkomiteen har foreslått.

Valghandlingen og stemmeregler fremgår av egen instruks av 26.05 2016, med hjemmel i Lover for Den Norsk Frimurerorden fjerde kapitel §13

Odd Grann
Valgkomiteens leder


Sist redigert onsdag, 17 oktober 2018 10:45