Felles juleinnsamling i Stamhuset 

||| ||| Foto: |||

Fransiskushjelpen og prosjektet «Møtested Oslo Øst» er valgt som mottaker av årets Juleinnsamling. Som en følge av at alle våre aktiviteter nå er stengt ned vil imidlertid mange loger ikke kunne avholde sine innsamlinger i desember. 

De loger som ikke gjennomfører egen innsamling kan slutte seg til Stamhusets fellsinnsamling og anmode sine brødre om å benytte St. Andreaslogen Akershus sin VIPPS-konto 529920 for å nå frem med sin gave. Merk innbetalingen med «Juleinnsamling»

Vennlig og broderlig hilsen 
Stamhusets Velgjørenhetsstyre 

Otto Christian Pay, leder
Ordførende Mester i St. Andreaslogen Akershus 

Sist redigert onsdag, 08 desember 2021 20:07

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden