Instruksjonsmøte i VI grad i Tromsø 12. november

||| ||| Foto: |||

Tirsdag 12. november kl. 1830 har vi instruksjonsmøte i St. Andreaslogen Skansen. Vi har som hovedregel instruksjon i to møter hvert år, ett i IV/V grad og ett i VI grad.

Andreasfrimureriet er sentralt i vår vandring som frimurere, og inneholder symbolikk og budskap som det er viktig å få en god forståelse for. Mestergraden som siste trinn i arbeidsgradene, er ikke minst betydningsfull i forhold til det forestående kapitelfrimureriet. Vikar for Taler og Delegert Mester tar i dette instruksjonsmøtet for seg nettopp arbeidsgradene.

VI er trygg på at det vil bli et informativt og lærerikt foredrag, og ønsker alle brødre med VI grad og høyere hjerteligst og broderligst velkommen. Deputert Mester leder den rituelle delen av møtet, godt assistert av øvrig embetsverk.

Til taffelet blir det servert bakt torsk med urtepoteter og grønnsaker.

Vi ænsker alle brødre med VI grad og høyere velkommen til et lærerikt møte.