Tromsø: VI grad 6. oktober

St. Andreaslogen Skansen gjennomfører tirsdag 6. november kl 1830 et instruksjonsmøte i VI grad.

Andreasfrimureriet er sentralt i vår vandring som frimurere og inneholder symbolikk og budskap som det er viktig å få en god forståelse for. Mestergraden, som siste trinn i arbeidsgradene, er ikke minst betydningsfull i forhold til det forestående kapitelfrimureriet. Hovedbudskapet i VI grad – Mestergraden – er temaet i det kommende instruksjonsmøte, og vår Deputerte Provincialmester har sagt seg villig til å foredra under tittelen «Fra mørket til et klarere lys.»

Ordførende Mester er trygg på at det vil bli et informativt og lærerikt foredrag, og ønsker alle brødre med VI grad og høyere hjerteligst og broderligst velkommen. Han vil selv lede den rituelle delen av møtet, godt assistert av øvrig embedsverk.

Til taffelet serveres ovnsbakt laks til kr 200.

Håper at du finner tid til å delta i vårt møte!

Vel møtt!