Et nytt Rosendalseminar er på trappene

Freddie Øvergaard||| Freddie Øvergaard||| Foto: Freddie Øvergaard|||

Etter det vellykkete seminaret, med de betydelige konsekvenser det fikk, er det naturlig at vi tar initiativ til et neste skritt i utviklingen. Et gammelt ord sier: Never change a winning team. Det er det vi tar konsekvensen av når vi med dette inviterer brødre og ledsagere til årets seminar 24. til 26. mai.

Nøkkelpersonene fra i fjor er på plass. Det vil gjøre det enklere å videreføre det arbeidet vi startet da.

Vertskap er Bergen Provincialloge, ved Provincialmester Egil Herman Sjursen og hans hustru Torill Alsaker. Møteledere og moderatorer: Odd Grann og Terje Lie Pedersen. Foredragsholdere er: Egil Herman Sjursen, Tora Samset, Ingar Samset og Terje Lie Pedersen. Utøvende og musikalsk ansvarlig: Sven Jøran Michelsen. Odd Grann leder gruppearbeidet. Ole Bennæs: logistikk / koordinator.

Frimurerisk dugnad

En av konklusjonene på fjorårets seminar var: Frimureri er et inkluderende fellesskap for verdibasert egenutvikling på kristen grunn, med etisk, moralsk, historisk og mytisk innhold. 

Ordenens Stormester har invitert oss alle til å delta i en frimurerisk dugnad for å praktisere definisjonen. Det må være riktig at vi som satte det hele i gang på forårets seminar – altså Bergens Provincialloge – også tar ansvaret for videreføringen. Utfordringen blir derfor at vi fører an i arbeidet med å realisere innholdet i denne definisjon. Hva kan loger og brødre iverksette av egenutviklede tiltak basert på de beskrevne verdier? Og hvordan kan vi som deltar på seminaret samordne resultatene til nyttig dugnad - oppskrifter for hele landet?

Kong Harald sa i sin nyttårstale: Hver enkelt av oss har mulighet – hver dag – til å påvirke både vår egen og andres følelse av verdi og livsglede. Den Norske Frimurerordens loger og brødre har en unik mulighet til å gå foran og realisere dette i vårt eget nærmiljø – fordi det Kongen sier er å gjøre godt. Hvordan dette kan arte seg i praksis er et annet tema vi vil ta opp på årets Rosendal-seminar.

Et tredje mulig tema er hvordan vi skal få til mer samstemte budskap i hele Ordenen. I ethvert orkester blir det mer harmoni når alle instrumenter spiller notene samstemte. Vi ser frem til at du vil være med på seminaret, svært gjerne med din ledsager, så sant du har en som vil være med. Send påmelding via epost til Torvald Sande . Spørsmål? Ta kontakt med Terje Lie Pedersen på tlf 959 44 018 / post .

Vi ses i Rosendal i slutten av mai – den skjønneste tiden av året!

Program, påmelding, og nyttig å vite

Programmet er lagt opp slik at deltagerne vil få personlig utbytte av sin deltagelse, samtidig som logene kan hente ny inspirasjon til økt interesse for frimureriet i eget område. Det vil bli opplevelser og deltagelse i kulturtiltak og fellesskap fra første stund. Seminaret starter fredag 24. mai «tidlig kveld» med minikonsert og foredrag i gamle Kvinnherad Kyrkje i Rosendal. Provincialmester Egil Herman Sjursen åpner seminaret med foredrag om Et inkluderende fellesskap for verdibasert egenutvikling. Aftenen avsluttes med felleskap rundt et enkelt måltid og bli-kjent-samvær.

Lørdag 25. mai: En av fjorårets meget aktive ledsagere,Tora Samset vil gå fra sal til scene og starte lørdagen med sine tanker om Verdibasert egenutvikling på kristen grunn. Tora er tidligere velkjent Strindaprost. Hun har tidligere skrevet om det å være gift med en frimurer. Han heter Ingar Samset og er Ordenens Høyeste Prelat og følger, som seg hør og bør, etter sin hustru for å foredra om: Verdibasert egenutvikling med historisk og mytisk innhold… Hører det hjemme i vår tid? Etter å ha trukket litt frisk Hardangerluft blir det lunch på et av Baroniets spisesteder. Etter å ha gledet kroppen med mat og drikke, vil også ånden få sitt ved at redaktør, påfinner, mm. Terje Lie Pedersen vil tenke høyt om: Vi vil begeistres over noe vi tror på – og spre glede om det! Når dette har sunket litt inn, vil Odd Grann introdusere gruppearbeidet – som alle deltar i på lik linje. Oppgavene vil bli redigert med basis i foredragene. Målet er å anvise retning for dugnadsarbeidet i oss selv og i logene når vi kommer hjem. Med andre ord er ønsket at deltagerne skal frembringe et realiserbart grunnlag for dugnadsarbeidet.Det hele redigeres for plenumsdialog og konklusjoner før hjemreise søndag formiddag. Gjennom hele helgen vil broder Sven Jøran Michelsen inspirere oss med sitt musikalske artisteri og sin samværsglede, i pakt med hele seminarets motto.

Seminaravgiften på kr. 2 100,- per person inkluderer servering av lett mat og drikke fredag kveld, kaffe, te, frukt under seminaret, lunsj og middag lørdag, kaffe og te på søndagen. Hotell/overnatting er ikke inkludertog må bestilles direkte. Vi har reserverthotellrom for 100 personer.

Alle deltagerne må selv bestilleovernatting og betale direkte til hotellet. Overnattinger inkl frokost:

Baroniet, , tlf 53 48 29 99 – Enkeltrom kr 700,– pr døgn. Dobbeltrom kr 980,– pr døgn. Felles bad. Baroniet er enda ikke åpnet. Ved bestilling bruk e-post eller legg igjen beskjed på telefonsvarer.

Rosendal Turisthotell, Skålagato 17. 5486 Rosendal, tlf 53 47 36 66. e-post:  Enkeltrom uten bad kr 850,– pr døgn. Dobbeltrom uten bad kr 1100,– pr døgn (Felles bad har høy standard)

Rosendal Fjordhotell, Rosendalsvegen 46 5470 Rosendal, tlf 53 48 80 00. Enkeltrom kr 1750,– pr døgn. Dobbeltrom kr 2100,– pr døgn

NB – prisene er veiledende. Sjekk pris ved bestilling av rom.

Skal du reise alene – vurder om du kan/vil dele rom med en annen broder.

Har du spørsmål eller annet ta kontakt med Terje Lie Pedersen på telefon 959 44 018

Velkommen til vakre Rosendal – for et vakkert frimureri! Justert program med tidsangivelse vil bli sendt alle påmeldte i god tid før seminardagene. Seminaravgift:kr 2100,- pr person - betales til kontonummer: 3201 33 54935 NB - HUSK Å OPPGI NAVN

Sist redigert mandag, 08 april 2019 07:46