Podcast - Stavangerlogene hilser!

| | Foto: |

I mangel av ordinære møter, besluttet embedskollegiet i Stavanger Stewardsloge for en tid tilbake å lage en Podcast med et kåseri som kan lastes ned og avspilles av brødrene.  

For å bøte på en stigende logeabstinens blant brødrene, er Podcasten forsøkt laget som et lite "logemøte", dog uten rituelt innhold, men med en innledning, et kåseri og en avslutning. Alt ledsaget av flott orgelmusikk fra logens eget pipeorgel. 

De Ordførende Mestere i Stavanger vil etter tur delta med en velkomsthilsen hvor de blant annet forteller litt om sin egen loge.  

Det vil etter planen bli sendt ut en Podcast pr måned. 

Den første Podcasten (februarutgaven), ligger på YouTube på følgende link: https://youtu.be/dxpM3XX0j3k 

 

Kåseriet i februarutgaven holdes av tidligere Ordførende Mester i Stavanger Stewardsloge, Tron Endresen, som vil fortelle om de fem første Ordførende Mestere i Stavanger. Musikken er ved kantor Kjell Bjarne Svanes og velkomsthilsenen ved Rolf Abrahamsen.

Logen tar gjerne imot kommentarer, ros eller ris. Vennligst send disse til følgende adresse: 

Olav Kvinge
Sist redigert onsdag, 24 mars 2021 18:09