Bodø Frimurer Forskningsgruppe har sett dagens lys

Styret for den nye Forsknings frimurergruppen i Bodø etter innstiftelsen sammen med Ordf.M. i Forskningslogen Niels Treschow, Kjell Juveth Johansen. Fra v. Jarle Saksenvik, som er gruppens Leder, O.M., gruppens nestleder Rolf Salvesen og sekr. Kjell Krey Dagsloth.
Styret for den nye Forsknings frimurergruppen i Bodø etter innstiftelsen sammen med Ordf.M. i Forskningslogen Niels Treschow, Kjell Juveth Johansen. Fra v. Jarle Saksenvik, som er gruppens Leder, O.M., gruppens nestleder Rolf Salvesen og sekr. Kjell Krey Dagsloth. Kristoffer Sandven
Styret for den nye Forsknings frimurergruppen i Bodø etter innstiftelsen sammen med Ordf.M. i Forskningslogen Niels Treschow, Kjell Juveth Johansen. Fra v. Jarle Saksenvik, som er gruppens Leder, O.M., gruppens nestleder Rolf Salvesen og sekr. Kjell Krey Dagsloth. Styret for den nye Forsknings frimurergruppen i Bodø etter innstiftelsen sammen med Ordf.M. i Forskningslogen Niels Treschow, Kjell Juveth Johansen. Fra v. Jarle Saksenvik, som er gruppens Leder, O.M., gruppens nestleder Rolf Salvesen og sekr. Kjell Krey Dagsloth. Kristoffer Sandven

Fra og med den 7. april 2015 er Bodø Frimurer Forskningsgruppe i gang, som den 6. og minste av «logeenhetene» i det etter hvert ganske mangfoldige logefellesskapet i Bodø. Som leder av gruppen er utnevnt og installert Jarle Saksenvik, med Rolf Salvesen som nestleder og Kjell Krey Dagsloth som sekretær.

Forskningslogen Niels Treschow har rundt regnet 80 medlemmer i Bodølogene, og disse er automatisk medlemmer av den nye Frimurer Forskningsgruppen. Den nye frimurergruppen er en underavdeling av Forskningslogen, som sorterer direkte under Ordenens Stormester. Den er derfor ikke å regne som en del av Tromsø Provincialloge, men vil likevel være en meget godt integrert del av vårt lokale logefellesskap.

Innstiftelsen skjedde under et ordinært Forskningslogemøte i I grad som ble holdt i Stjernesalen den 7. april. Møtet ble ledet av Ordf.M. Kjell Juveth Johansen i Forskningslogen Niels Treschow, med bistand av bl.a. FBB Kristoffer Sandven og ABB Helge Bjørn Horrisland. Her ble leder Jarle Saksenvik overrakt ordførendes klubbe og sammen med sitt styre ønsket lykke til med det fremtidige arbeid.

Foredragsholdere i møtet var våre lokale brødre Gunnar Dahl og Knut Jarnæs, som har arbeidet med undersøkelser omkring den første tilblivelse av organisert frimureri i Nordland før 1900, samt utviklingen videre. Dette var den første frimureriske organisering i Nordnorge overhodet, som bl.a. førte til innstiftelsen av Nordlands Broderforening i 1899, som altså ble spiren til alt frimureri i Nordland fylke.

Den nye Forsknings frimurergruppen kommer i første omgang til å holde et møte i hvert halvår. Man er allerede i gang med å forberede nye foredragstema.

Til stede i møtet var vår Provincialmester Per Trygve Kongsnes, som i sin hilsningstale ved taffelet gratulerte opphavsmennene med et verdifullt initiativ for å utbre frimurerkunnskapen, ikke bare blant brødrene i Bodø, men i hele den nordnorske Provinsen. «Jeg vet at det er både vilje og evne til stede, og da vet jeg at det vil lykkes», sa Per Trygve Kongsnes.

Sist redigert torsdag, 16 april 2015 15:17

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden