Foredrag i Bodø Frimurer Forskningsgruppe

Styret i Bodø Frimurer Forskningsgruppe og besøkende fra Niels Treschow: F.v. Jan Olav Langaas, foredragsholderen Gorm Fossum, leder i Bodø, Martin Scobie, Kurt Olsen fra Niels Treschow og Lars Holm
Styret i Bodø Frimurer Forskningsgruppe og besøkende fra Niels Treschow: F.v. Jan Olav Langaas, foredragsholderen Gorm Fossum, leder i Bodø, Martin Scobie, Kurt Olsen fra Niels Treschow og Lars Holm  
Styret i Bodø Frimurer Forskningsgruppe og besøkende fra Niels Treschow: F.v. Jan Olav Langaas, foredragsholderen Gorm Fossum, leder i Bodø, Martin Scobie, Kurt Olsen fra Niels Treschow og Lars Holm||| Styret i Bodø Frimurer Forskningsgruppe og besøkende fra Niels Treschow: F.v. Jan Olav Langaas, foredragsholderen Gorm Fossum, leder i Bodø, Martin Scobie, Kurt Olsen fra Niels Treschow og Lars Holm||| |||

Tirsdag 27. februar var det foredrag i Bodø Frimurer Forskningsgruppe. Foredragsholder var sekretær i Forskningslogen Niels Treschow i Oslo, Gorm Pedersen Fossum. Tittelen på foredraget var “Frimurerhysteriet på 1980 og –90 tallet”. De frammøtte fikk et detaljert tilbakeblikk på samfunnets «interesse» for frimureriet. Denne oppmerksomheten gjentar seg fra tid til annen. Foredraget vil for øvrig bli gjengitt i kommende nummer av Kontakt til glede for dem som ikke var til stede. I tillegg til foredraget var det musikalske innslag ved Øystein Felberg og Karl-Olav Aronsen.

Møtet markerte også skifte av styre. Fra det gamle styret ble lederen, Jarle Saksenvik, og sekretæren, Martin-Arne Nyheim, takket for innsatsen av den nye lederen Martin Scobie. De har nedlagt et stort arbeid i forbindelse med oppstart av forskningsgruppen i Bodø.

Vår lokale forskningsgruppe har nå knyttet verdifull kontakt med moderlogen i Oslo. Det er mindre enn seks måneder siden vi sist hadde besøk fra Oslo og foredrag om starten på Andreas-frimureriet. Grundighet og faglig forankring preger disse foredragene som er til stor inspirasjon for lokal aktivitet og forskning på frimurerisk historie. Vi ser fram til neste arrangement i regi av Forskningsgruppen!

Sist redigert tirsdag, 05 mars 2019 13:32

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden