Bodø er vertskap for det neste Landssangerstevne

Bodø er vertskap for det  neste Landssangerstevne
   
| | |

Bodø Frimurer sangforening og Bodø frimurerloger blir vertskap for det neste store Landssangerstevne for frimurerkor. Dette ærefulle oppdrag ble gjort kjent for de godt og vel 700 sangerbrødre og ledsagere som var til stede under festbanketten som avrundet landskorstevnet i Stavanger konserthus lørdag 6. juni, hvor Stavangerlogenes kor, Sangforeningen St. Svithun 1885 var vertskap . Her deltok de velsyngende brødre fra Bodø som ett av de sentrale kor, - solid ledet av sin gode dirigent Trond Kverno.

Det er vanligvis fem år mellom hvert landskorstevne. Noen av korene synes at fem år er for lenge å vente på «neste gang», og har derfor fremmet sterke ønsker om forkorte ventetiden til fire år. Såvidt vites, er det foreløpig ikke fattet noen beslutning om saken, - annet enn at det neste Landssangerstevne for frimurerkor kommer til å finne sted i Bodø i 2019 eller 2020.

              «Vi har allerede begynt å glede oss», sier formann Arne Hjermind i Bodøs frimurerkor. «Og i tillegg også begynt å skissere noen planer! Vi vet at et slikt arrangement, som omfatter mange hundre tilreisende, byr på mange utfordringer og krever god og langvarig planlegging. Men vi tar fatt på oppgaven med frimodighet. Bl.a. kan vi glede oss over at en meget viktig forutsetning er på plass, idet vi selvsagt håper å kunne benytte Bodøs nye konserthus Stormen til et stort og prestisjefylt arrangement som dette. Det er som sagt fire eller fem år til dette skal skje, og vi regner med at alt skal være på plass innen den tid.

              Logestyret i Bodø frimurerloger har på forhånd vært informert om planene, og har allerede gitt sitt velvillige tilsagn til Bodø Frimurer sangforening om å støtte opp om korets krevende vertsrolle.

En strålende sangerfest!

Landssangerstevnet i Stavanger ble for øvrig en strålende sangerfest og et knirkefritt arrangement fra ende til annen, hvor over 400 sangerbrødre fra i alt 15 kor fra hele landet var samlet, og i tillegg over 300 ledsagere. Stavangers praktfulle konserthus var selvsagt arena for lørdagens store felleskonsert. Her fikk korene hver for seg synge sine avdelinger, og fremføre noe av det aller beste som den tradisjonelle norske mannskorsang har å by på i sitt mangfoldige repertoir. Vi tør vel mellom oss våge å nevne at Bodø-koret kom meget hederlig ifra sitt program! Også de øvrige nordnorske kor; Chorus Arcturus fra Narvik, Mo Frimurerkor, Svolvær Frimurerkor og «Hålogalandskoret» - for anledningen sammensatt av sangerbrødre fra logene i Tromsø, Alta og Harstad, løste sine oppgaver meget bra.

              Likevel er det vel ikke tvil om at klumpen i halsen var aller nærmest da samtlige 400 sangerbrødre stillet opp og sang Guiseppe Verdis gripende «Slavekor», før avslutningen med selveste Fedrelandssalmen «Gud signe vårt dyre fedreland», hvor også de mange tilhørerne reiste seg og sang med. Felleskoret ble dirigert av vår egen Trond Kverno.

              Nevnes må at konsertens konferansier var ingen ringere enn vår folkekjære pater, forfatter og muntrasjonsråd Kjell Arild Pollestad, selv frimurerbroder i St.Johs.logen St. Svithun. Han stilte også som uforlignelig kjøgemester ved festbanketten, hvor han med både lys og alvor bidro til å heve stemningen til de store høyder.

              En varm takk til sangerbrødrene i Stavanger for hva de har maktet å utrette for å skape en frimurerisk sangerfest av aller beste kvalitet! Et eksempel til å strekke seg etter for det neste Landssangerstevne, - i Bodø om fire eller fem år!

 

Sist redigert torsdag, 13 desember 2018 17:09

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden