Kunngjøring fra Kontakt

Neste utgave av Bodølogenes blad, Kontakt, kommer ut ca. 1. desember. Bladet skal være et bindeledd mellom logebrødrene og skal inneholde nyhetsstoff, samt artikler med frimurerrelatert innhold.

Frist for innlevering av materiale til neste nummer er 1. november. Spesielt oppfordres yngre brødre til å bidra til innholdet i Kontakt.

Bodø, den 15.10.2015

Per Arvid Tellemann, redaktør

Sist redigert søndag, 27 september 2015 12:38

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden