Ny redaktør i Kontakt

Ny redaktør i Kontakt
   
||| ||| |||

Arnfinn Larsen  tar over etter Per Arvid Tellemann som ansvarlig redaktør for Bodø frimurerlogers blad Kontakt. Tellemann fortsetter som redaktør for nettsiden bodologene.no

I samråd med logestyret for Bodø frimurerloger vil redaktøren få bistand av et redaksjonsutvalg til hjelp med både den tekniske produksjon og utvalg av tekstinnholdet i bladet. I skrivende stund består redaksjonsutvalget av Arnfinn Larsen (red), Kjell Krey Dagsloth, Per Arvid Tellemann, Martin Scobie, Frank-Håvard Storvik og Trond Kristiansen. Redaktøren kan kontaktes på tlf.: 917 33 147 eller e-post:

Den nye redaktøren har gjennom årene innehatt en rekke embeder i flere av logene i Bodø, bl.a. i «østen» i St. Johanneslogen Midnatsol . For tre år siden gikk han ut av embedet som 2. VOB i Bodø Kapitel broderforening, hvor han fra kommende nyttår igjen inntar sin plass i «østen», nå som 1. VOB

Vi ønsker den nye redaktøren og hans medarbeidere lykke til!

Sist redigert lørdag, 14 september 2019 18:42

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden