Vellykket lunsjmøte for Fiducia i Bodø

Foredragsholderen, Irene Skiri, med skisse av "Ny by" i bakgrunnen.
Foredragsholderen, Irene Skiri, med skisse av "Ny by" i bakgrunnen.  
Foredragsholderen, Irene Skiri, med skisse av "Ny by" i bakgrunnen.||| Foredragsholderen, Irene Skiri, med skisse av "Ny by" i bakgrunnen.||| |||

Fiducia Bodø inviterte til formiddagstreff, lørdag 23. februar kl. 13. På programmet sto foredraget Bodø - «Ny By» ved kommunens prosjektsjef Irene Skiri. I tillegg underholdt Øystein Felberg fra Nord-Norsk Symfoniorkester med nydelig trompetspill.

Formiddagstreff er en nyskapning i Fiducia Bodø. Tidligere har møtene vært arrangert på kveldstid, men ettersom oppslutningen ble mindre besluttet arrangementskomiteen seg for å endre konseptet. Lørdagens treff og foredrag ble en ubetinget suksess. De mange fremmøtte kunne glede seg over et informativt foredrag og en musikalsk opplevelse. I fremtiden vil nok arrangementskomiteen satse på lunsjmøte på lørdager, men formannen, Per Stentvedt Dahl, forsikret om at julemøtene aldri ville bli endret. Neste lunsjmøte arrangeres i mai.

Irene Skiri sa i sitt foredrag at «Ny by - ny flyplass» er et av Bodø- og Saltenregionens største og mest spennende utviklingsprosjekt noen sinne. Det vil ha stor betydning for vekst og utvikling i regionen og landsdelen for mange tiår fremover.

Mens Bodø har i underkant av 53.000 innbyggere i dag, vil den romme cirka 90.000 innbyggere i 2065.

- De fleste byer vokser utover, mens vi faktisk kan vokser innover. Det er helt unikt og gir oss nye muligheter for å tenke ut smarte løsninger, sa Irene Skiri.

Nedleggelsen av Bodø hovedflystasjon og det faktum at rullebanen ved Bodø lufthavn må erstattes på grunn av slitasje, muliggjør en bygging av ny flyplass i sørvestenden av Bodø halvøya. Dette prosjektet alene er anslått til i underkant av 5 milliarder kroner. Flyttingen av Bodø lufthavn vil frigjøre et areal på størrelse med det arealet man kjenner som «sentrum av byen» i dag – ca. 3400 dekar.

- Vi har rett og slett en unik mulighet til å bygge en Ny By, og vi  har en hårete visjon for fremtidens Bodø som «Verdens smarteste by», avsluttet Skiri.

Sist redigert mandag, 25 februar 2019 11:32

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden