St. Johanneslogen Carl Johan Nr. 150

Møtekalender for 2020

Møtested: «Logegården» - Nordre Enggate 7, Horten 2020 I grad II grad III grad
Januar K - 23 C - 28 C
Februar 27 GH C - 13 C
Mars 26 C 12 C
April 23 D
Mai S
Juni S - 18 P
September F 17 C
Oktober 15  - 29 C
November 19 C
Desember 10 M

Møtene begynner kl. 18.30. III gr. kl. 18.00 Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

  • 02.01.20, kl. 17:00: Utvidet kollegiemøte
  • 19.03.20, kl. 18:30: Åpen Sosialaften, Klippfisk. Påmelding. AVLYST GRUNNET CORONA-VIRUS
  • 16.04.20, kl. 18:30: Instruksjonsmøte grad I. Salongen. avlyst grunnet Korona.
  • 28.05.20, kl. 18:30: Samling Johannesbrødre med faddere. Avlyst grunnet Korona.
  • 20.08.20, kl. 17:00: Utvidet kollegiemøte.
  • 10.09.20, kl. 18:30: Foredrag i Salongen. OHP Ingar Samset. Hvem, hva og hvorfor St Johannes.
  • 24.09.20, kl. 18:30: Instruksjonsmøte i salongen. 1.grad. Endret til foredrag med OOA Kristoffer Sandven: Frimurerordenen i dagens Samfunn - hva, hvorfor og hvordan.
  • 05.10.20, kl. 18:30: Besøk til Loge 24 Haakon
  • 21.10.20, kl. 18:30: Besøk til Søilene, Oslo
  • 26.11.20, kl. 18:30: Informasjonsmøte for Fremmed søkende.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 42, 3191 HORTEN E-post: Kontortid: Torsdag og lørdag fra kl. 11.00 til 12.00

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91667997
Ordførende Mester 90262238
Sekretær 92807476

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.