St. Johanneslogen Den gyldne Cirkel Nr. 145

Møtekalender for 2022

Møtested: Eikjolveien 2, Ski 2022 I grad II grad III grad
Februar 17 K
Mars 24 D - 31 DC 10 C
Juni 16 CP
August 18 F
September FG - 15  - 22 CAø
Oktober 13  27 C
November 10 CW - 17 CF 24 C
Desember - 15 CM

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00

Spesielle møter

  • 03.02.22, kl. 18:30: Engere kollegiemøte i Logens lokaler kl. 18.30 Samtlige førstemenn, husinspektør, biblioteksjef, tillitsmann og leder brodertjenesten er innkalt. Redaktør er også en av de brødrene som innkalles til dette møte
  • 21.02.22, kl. 18:30: Vi besøker vår moderloge Haakon til de tre Lys. Møtet er i Stamhuset og i II grad
  • 23.02.22, kl. 18:30: Fellesmøte II grad i Moss vi skal stille med inntil 4 recipiender til dette møtet
  • 18.08.22, kl. 18:30: Valg ny Ordførende Mester
  • 14.09.22, kl. 18:30: Fellesmøte onsdag 14. september med Loge Sirius i Moss
  • 13.10.22, kl. 18:30: Log Sirius kommer til oss for å avholde felles møte i II grad
  • 24.11.22, kl. 18:30: På vårt møte i III grad 24. november får vi besøk av brødre fra vår moderloge Haakon til de tre Lys

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 281, 1400 SKI Telefon: 90883686 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 92481881
Ordførende Mester 91598848
Sekretær 93030313
Sekretær 90883686

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden