Den Store Norske Landsloge ønsker velkommen til et aktivt år

Den Store Norske Landsloge ønsker velkommen til et aktivt år
  Espen Sturlason
||| ||| Espen Sturlason|||

Ordførende Mester i Den Norske Store Landsloge, Stormesterens Prokurator, Hst. Opplyste Broder Johnny Veum, ønsker brødrene velkommen til et aktivt år i vår stamloge.

Den Norske Store Landsloge gjennomfører ca. ett møte i måneden, i gradene VII - XI, hvor Ordenens høyeste embedsmenn gjennomfører det rituelle arbeidet. Foruten vanlige gradspasseringer står også den Norske Store Landsloge for tildelinger av Det Røde Kors, Ordenens Store Høytid og Ordenens Minneloge med mere.

Ordenens Store Høytid

Forberedelsene er i gang for gjennomføringen av Ordenens Store Høytid. Denne gjennomføres lørdag 11. mars.
Påmelding vil kunne skje via Min side, så snart detaljene er på plass. Vi vil gi melding så snart påmeldingen er åpnet.

Hieroglyfer, Stamhuset, Oslo

 

Besøk til Bergen og Trondhjem

Den Norske Store Landsloge og dets embedsverk ser frem til å besøke Bergen og Trondhjem Provincialloge i året som kommer.

Den Norske Store Landsloge gjennomfører et VIII grads møte i Trondhjem den 12. april og et VIII grads møte i Bergen den 14. november. Begge møtene vil bli ledet av Den Norske Store Landsloges Deputerte Mester, Stormesterens Stattholder, Hst. Opplyste Broder Frode Olsbø.

Vi anbefaler brødrene i Bergen og Trondhjem om å sette av datoen i kalenderen allerede nå.

 

Sist redigert mandag, 08 mai 2023 23:36

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden