Endringer i møtekalendere for Landslogens Provins og DNSL

||| ||| Foto: |||

I forbindelse med utskillelsen av Landslogens Provins fra Den Norske Store Landsloge, er vi i ferd med å oppdatere møtekalendre for begge loger.

Disse vil være korrekt oppdatert i løpet av kort tid.

Den Norske Store Landsloge vil ha ansvaret for Minnelogen, Ordenens Store Høytid og XI grad. 

Alle andre møter vil bli gjennomført av provinciallogen, som nå heter Landslogens Provins.

 

Sist redigert søndag, 15 desember 2019 08:15