Møtet starter kl 1130, fremmøte og registrering fra kl 1100.

vi byr på konsert med Hans-Arne Arntsen. 

Velkommen til god mat og god underholdning. Det hele satt i stand for pensjonerte brødre med og uten følge, uføretrygdede, og enker etter brødre.

Medlemskap koster ikke noe. Man betaler for: Ett varmt måltid og kaffe. For tiden kr 170,-

Hjertelig velkommen.

Konserten med Wolfgang Plagge er utsatt til 20. mars.

På dette møtet blir det derfor allsang og hygge. 

Møtet starter 24. januar: kl 11.30. Fremmøte og registrering fra kl 11.00.

Velkommen til god mat og god underholdning. Det hele satt i stand for pensjonerte brødre med og uten følge, uføretrygdede, og enker etter brødre.

Medlemskap koster ikke noe. Man betaler for: Et varmt måltid og kaffe. For tiden kr 170,-

Hjertelig velkommen.

Velkommen til vårt Julemøte: 6. Desember. Vi samles i Johannes salen kl 11:30.

Ordenens Høyeste Prelat Ingar Samset holder årets Julepreken. Prost Tora Samset leser juleevangeliet.

Sang med Terje Thorp og Aase Johannessen ved orgel og flygel Knut Myhre.

Taffel i våre faste lokaler Søilesalen.

Juletallerken og rødvin og til dessert er det riskrem.

Kaffe og julebakst og sang i våre lokaler.

Billetter a kr 300,- selges ved inngangen.