Julemøte i Fiducia i Stamhuset fredag 6. desember

Velkommen til vårt Julemøte: 6. Desember. Vi samles i Johannes salen kl 11:30.

Ordenens Høyeste Prelat Ingar Samset holder årets Julepreken. Prost Tora Samset leser juleevangeliet.

Sang med Terje Thorp og Aase Johannessen ved orgel og flygel Knut Myhre.

Taffel i våre faste lokaler Søilesalen.

Juletallerken og rødvin og til dessert er det riskrem.

Kaffe og julebakst og sang i våre lokaler.

Billetter a kr 300,- selges ved inngangen.

Sist redigert mandag, 11 november 2019 08:26