Møte i Fiducia Oslo i Stamhuset 10. september kl. 11.30

||| ||| Foto: |||

Vi er klare til det første møtet i Fiducia Oslo denne høsten.

 Det vil bli mer informasjon om høstens møter og hyggelig samvær.

Velkommen til god mat og god underholdning. Det hele satt i stand for pensjonerte brødre med og uten damer, uføretrygdede, og enker etter brødre.
Medlemskap koster ikke noe. Man betaler 200 kr for et varmt måltid og kaffe.

Viktig informasjon:

Ved ankomst til Stamhuset, hold en meters avstand.
Vi sørger for at Corona-regler som Stamhuset har innført blir ivaretatt på en god måte.
Da det kan være begrenset med plass, gjelder prinsippet «førstemann/kvinne til mølla».
Betaling skal kun skje med kort, og påmelding innen torsdag kl 12.00 før hvert møte.
Påmelding e-post: eller
Med navn, adresse, e-post og telefonnummer.
Eller SMS til Frank Jakobsen 900 21290 eller Edna Sandberg 975 33877

 

Sist redigert torsdag, 02 september 2021 13:02