Forskningslogen Niels Treschow Nr. 900

Møtekalender for 2017

Møtested: Landsdekkende

 2017 I grad III grad
Januar 14 FREDRIKSTAD
Mars 24 HARSTAD 21 OSLO
April ÅLESUND
September B-OSLO
Oktober TRONDHEIM
November SANDEFJORD

Møtene begynner normalt kl. 14.00 dersom ikke annet er oppgitt.
Antrekk: Daglig logeantrekk med skjødeskinn.
3H betyr at Forskningslogen stiller med OM, FBB og ABB, resten av embedsverket settes sammen fra lokal loge.

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 22479500 E-post: Kontortid: 1000 til 1400

Medlemskap kan tegnes av brødre fra og med III grad.

Innmelding (årskontigent og medlemsmerke) kr. 400.-. Årskontigent kr. 350,-, som inkluderer interskandinavisk årbok fritt tilsendt.

Innmeldingsskjema

Du kan også melde deg inn ved innbetaling av kr. 400,- til: Konto 5010.06.26419.

Forskningslogen Niels Treschow v/Halvor Mehre

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 47655590
Ordførende Mester 97629150
Sekretær 97517862