Forskningslogen Niels Treschow Nr. 900

Møtekalender for 2020

Møtested: Landsdekkende 2020 I grad VI grad
Februar 15 BERGEN
Mars 21 MOSS
Juni 12 HARSTAD3H - 13 HARSTADSEMINAR
November 14 OSLOA

Møtene begynner normalt kl. 14.00 dersom ikke annet er oppgitt.
Antrekk: Daglig logeantrekk med skjødeskinn.
3H betyr at Forskningslogen stiller med OM, FBB og ABB, resten av embedsverket settes sammen fra lokal loge.

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 22479500 E-post: Kontortid: 1000 til 1400

Medlemskap kan tegnes av brødre fra og med III grad.

Innmelding (årskontigent og medlemsmerke) kr. 400.-. Årskontigent kr. 350,-, som inkluderer interskandinavisk årbok fritt tilsendt.

Innmeldingsskjema

Du kan også melde deg inn ved å sende en e-post til:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 98867208
Ordførende Mester 97629150
Sekretær 97116139