Forskningslogen Niels Treschow Nr. 900

Møtekalender for 2022

Møtested: Landsdekkende 2022 I grad III grad
Februar MOSS - 11 OSLO
Mars OSLO - 19 GJøVIK
April 22 HAUGESUND 23 HAUGESUNDSEMINAR
September 24 TROMSø
Oktober 21 OSLOMåLTIDSLOGE - 22 OSLOSYMPOSIUM
November 19 OSLOA

Møtene begynner normalt kl. 14.00 dersom ikke annet er oppgitt.
Antrekk: Daglig logeantrekk med skjødeskinn.
3H betyr at Forskningslogen stiller med OM, FBB og ABB, resten av embedsverket settes sammen fra lokal loge.

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 22479500 E-post: Kontortid: 1000 til 1400

Medlemskap kan tegnes av brødre fra og med III grad.

Innmelding (årskontigent og medlemsmerke) kr. 400.-. Årskontigent kr. 350,-, som inkluderer interskandinavisk årbok fritt tilsendt.

Innmeldingsskjema

Du kan også melde deg inn ved å sende en e-post til:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 95826909
Ordførende Mester 97629150
Sekretær 95855417