Forskningslogen arrangerer møte i Stamhuset onsdag 27. mars kl 1830

||| ||| Foto: |||

Foredragsholder er sekretær i Forskningslogen Gorm P. Fossum. Tittelen er:

«Frimurerhysteriet – massemedias fokus på Den Norske Frimurerorden på 1980 og 90 tallet»

På 1980- og 90 tallet måtte den Norske Frimurerorden tåle mye oppmerksomhet og kritikk i avisartikler, TV-programmer og bøker. I foredraget vil Broder Gorm foreta en gjennomgang av kritikken som kom fra mange forskjellige aktører, alle med sin egen agenda. Foredraget vil også se på hvordan dette skiller seg fra dagens mediebilde, og hvordan slike angrep bør håndteres.

Broder Gorm er i tillegg til å være Forskningslogens Sekretær, også involvert i forskning innen ulike frimureriske temaer. Broder Gorm har erfaring som embetsmann fra både Johannes og Andreasskiftet, og har blant annet transkribert det originale 1801 ritualet for Andreasskiftet.

Det vil også bli sang og musikk under møtet.

Etter foredraget blir det taffel, hyggelige samtaler og diskusjoner ved kaffen.

Møtets ledes av Delegert Mester Frank E. Sæther med bistand av Deputert Mester Jørund. O. Gustavsen.

Møtet blir avholdt i lærlingegraden (I grad) og i Johannessalen i Stamhusets 3.etg. På grunn av deler av foredragets innhold er møtet åpent for brødre av III grad og høyere. Det er også åpent for de som ennå ikke er medlem av Forskningslogen Niels Treschow, så her er det mulig å invitere andre brødre med også.

Antrekk er sort dress med prydelser, hansker og skjødeskinn.

Arrangementet krever påmelding på «MinSide» eller via e-post til .

Forskningslogen Niels Treschow ønsker alle hjertelig og broderlig velkommen!

Sist redigert onsdag, 06 mars 2019 16:29