Forskningslogen har gitt ny viten


Niels Treschow portrettForskningslogen Niels Treschow, som er åpen for alle brødre fra og med III grad, har rundet de fem første år.

Foruten innstiftelsesmøtet er det avholdt en rekke foredrag om mange interessante emner. Også du kan bli medlem og få ny frimurerisk kunnskap!

 

Portrett av Niels TreschowForskningslogen Niels Treschow, som er åpen for alle brødre fra og med III grad, har rundet de fem første år. Foruten innstiftelsesmøtet er det avholdt en rekke foredrag om mange interessante emner. Også du kan bli medlem og få ny frimurerisk kunnskap!

Foredragsvirksomheten har faktisk ført til at ikke så lite ny viten er blitt tilført den frimureriske historien, så vel den fjerne fortid som fra den nære: Fra omstendigheter rundt St. Olai Loges (Leopardens) stiftelse i 1749, om landets "kunne-ha-vært" nest eldste loge Christian til den sorte Hielm, via museale klenodier, Falkbergets litteratur og forholdene i 1905 til forhold før og under siste verdenskrig, samt nå nylig illustrert foredrag om "frimurer-vandring" i tidlig 1700-talls London. Kanskje kommer dette fordraget som reisehåndbok.

Forskningslogen Niels Treschow arbeider flittig med tilretteleggelse av kommende semestres begivenheter: Møtet i Stamhuset 15. november 2008 kl. 14.00 byr på foredrag om frimurerglass - fortrinnsvis norske, men også om "sære" skikker ved frimurernes taffel - vi gjør jo mye merkelig, sett utenfra.

Bli medlem

Siden Forskningslogens møter er forbeholdt medlemmer, er det derfor bare å si: Meld deg inn nå (hvis du ikke allerede er medlem), - og meld deg på når tiden er inne!

Møtedatoene for 2009 og 2010 er ikke endelig fastsatt, men ett av møtene, gjerne høstmøtet, vil bli holdt i Oslo eller nær omegn. Man tar sikte på møte i Stavanger våren 2009, i Oslo i november 2009.

Arkiver tilbake

Ellers kan meddeles at prosjektet med tilbakeføring av det biblioteks- og arkivmaterialet som forsvant fra logene under 2. verdenskrig har fått et vesentlig økonomisk bidrag, idet håpet jo er at vi får det meste tilbake etter hvert.

Forskningslogen har ellers god kontakt med de andre nordiske forskningsloger, hvilket blant annet og etter hvert vil føre til styrkning av bibliotekenes litteraturtilfang.

Sist redigert lørdag, 04 februar 2012 20:32