Forskningslogens instruksjonskapittel i X grad ble en suksess

Glade brødre ved taffelet
Glade brødre ved taffelet Arne Lie jr.
Forskningslogens Ordførende Mester Leif Endre Grutle flankert av dagens foredragsholdere, Kaare Stephensen og Ingar Samset
Forskningslogens Ordførende Mester Leif Endre Grutle flankert av dagens foredragsholdere, Kaare Stephensen og Ingar Samset Arne Lie jr.
Spørsmålsrunden til foredragsholderne er alltid populær.
Spørsmålsrunden til foredragsholderne er alltid populær. Arne Lie jr.
Glade brødre ved taffelet|Forskningslogens Ordførende Mester Leif Endre Grutle flankert av dagens foredragsholdere, Kaare Stephensen og Ingar Samset|Spørsmålsrunden til foredragsholderne er alltid populær.||| Glade brødre ved taffelet|Forskningslogens Ordførende Mester Leif Endre Grutle flankert av dagens foredragsholdere, Kaare Stephensen og Ingar Samset|Spørsmålsrunden til foredragsholderne er alltid populær.||| Arne Lie jr.|Arne Lie jr.|Arne Lie jr.|||

Forskningslogen Niels Treschow arrangerte sitt første instruksjonsmøte i X grad. Dette fant sted i Stamhuset i Oslo lørdag 14. september. 

Møtet ble gjennomført som et instruksjonskapittel i samarbeid med Nevnden for frimurerisk forskning. 

- Grunnlaget for instruksjonene ligger i vår Ordens tiende grad, som kanskje har den mest komplekse utviklingshistorien av alle gradene innen Det svenske system, og dette gjelder både innhold og organisatorisk plassering. Lenge var graden primært forbeholdt brødre med sentrale embeter, men i løpet av de siste 20-30 årene har graden blitt «demokratisert». I dag kan alle brødre tildeles graden etter omkring 20 års medlemskap. For flertallet av Ordenens brødre blir dermed X grad den siste gradpasseringen man opplever.

Det er derfor naturlig å se X grads innhold som en viktig nøkkel til korrekt tolkning av helheten i Ordenens læreinnhold. Gjennom to instruksjoner kunne seminaret bidra til å øke brødrenes forståelse av graden. Forskningslogens første Ordførende Mester Kaare J. E. Stephensen, presenterte gradens historie og utvikling, mens Ordenens Høyeste Prelat  Ingar Samset, behandlet temaet «Hva er budskapet X-grad?». 

Det hele ble vakkert rammet inn med musikk og et godt embedsverk. 

Sist redigert lørdag, 14 september 2019 19:26

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden