Forskningslogens møte og seminar i Harstad fredag 24. mars og lørdag 25. mars

Forskningslogens møte og seminar i Harstad fredag 24. mars og lørdag 25. mars
  May Klausen, Flickr.com
|| || May Klausen, Flickr.com||

Invitasjon til Forskningslogen Niels Treschows møte og seminar fredag 24. mars og lørdag 25. mars 2017 i frimurerlogen i Harstad.

Forskningslogen Niels Treschow vil avholde et 3H-møte og seminar i Harstad siste helgen i mars. Begge arrangementer vil foregå i lokalene til St. Johanneslogen Corona Borealis i Hvedingsgate 5.

Program


Fredag 24. mars kl. 18.30

Instruksjonsmøte i I grad

Møtet ledes av Kristoffer Sandven, Ordenens Overarkitekt og Delegert Mester i Forskningslogen Niels Treschow. Første og Annen Bevoktende Broder vil også være fra Forskningslogen, resten av embedsverket er lokalt fra Harstad. Kristoffer Sandven vil holde foredrag over et sentralt tema i St. Johannes lærlingegraden. Etter foredraget blir det taffel, hyggelige samtaler og spørsmålsrunde til foredragsholderen ved kaffen.

Lørdag 25. mars kl. 10.30

Seminar i regi av Forskningslogen Niels Treschow.


Program:

10.30–10.45: Velkommen og litt om Forskningslogen Niels Treschows historie og virksomhet, ved Kristoffer Sandven
10.55–11.35: «Arne Fjellbu, frimurer, motstandsmann og biskop», ved Frank Sæther
11.45–12.05: «Frimureriet på 1800-tallet – et eliteprosjekt», ved Kristoffer Sandven
12.05–12.25: Kaffepause
12.25–12.50: «Historien om da vi fikk Polarstjernelogene i Norge», ved Frank Sæther
13.00–13.20: «Ordenens oppbygning og organisering», ved Kristoffer Sandven
13.20-13.30: Spørsmål og avslutning

Åpent for alle brødre
Både møtet og seminaret er åpent for alle brødre fra og med I grad, også for de som ennå ikke er medlemmer av Forskningslogen Niels Treschow. Antrekk som på vanlige møter i I grad.

Forskningslogen Niels Treschow ønsker alle hjertelig og broderlig velkommen!

Sist redigert tirsdag, 07 mars 2017 07:59