Høytidsdagen i Forskningslogen i Oslo brakte ny viten til brødrene

||| ||| Foto: Foto: CF Wesenberg|||

Forskningslogen Niels Treschow gjennomførte sin høytidsdag og feiret med dette sitt 15. år i Stamhuset i Oslo. 

I møtene som Forskningslogen arrangerer, er det lagt vekt på å presentere relevant frimurerisk forskning. På møtet presenterte Delegert Mester Frank Sæther et foredrag rundt temaet "Hærmesterloger". 

Etter taffelet ble portrettet av Ordførende Mester Leif Endre Grutle avduket. Det er malt av Helene Knoop.

Sist redigert søndag, 09 september 2018 18:38