Forskningslogen Niels Treschows møte lørdag 2. november kl. 14.00 i Ordenens hus i Stavanger

||| ||| Foto: |||

Forskningslogen Niels Treschow i samarbeid med Stavanger Stewardsloge, setter opp historisk loge som ritualskuespill etter Polarstjernelogenes mestergradsrituale fra 1916.

Ritualet for mestergraden til de tidligere Polarstjernelogene var gjenstand for betydelige endringer ved sammenslåingen med Den Norske Frimurerorden i 1947. Forskningslogen vil gjennomføre et skuespill hvor ritualet fra 1916 blir fremvist i sin helhet. Dette fremstår i norsk språkdrakt, slik som det ble vedtatt på Jahresversamlung i Storlogen Zur Sonne i Karlsruhe i 1873.

Embetsverket denne kvelden vil bestå av brødre fra Forskningslogen Niels Treschow og brødre fra Stavangerlogene som sammen vil gi brødrene den opprinnelige avslutningen av Polarstjerneritualet. Ritualet inneholder en rekke andre elementer enn det vi i dag finner i mestergraden. Etter ritualskuespillet blir det vanlig taffel, hyggelige samtaler og diskusjoner ved kaffen.

Mester af Stolen er Forskningslogens Delegerte Mester, Frank E. Sæther.

Møtet er åpent for alle brødre fra og med III grad, også for de som ennå ikke er medlem av Forskningslogen Niels Treschow.

Antrekk er mørk dress og taffelprydelser. Møtet finner sted i Stavanger Stewardsloge sine lokaler i frimurerlogen i Stavanger, Løkkeveien 8.

Påmelding skjer til Stavanger Stewardsloge på e-post  eller ved å ta kontakt med logen på telefon 51 51 10 33.

Sist redigert søndag, 20 oktober 2019 20:05