Invitasjon til forskerseminar 20. januar i Oslo (NB: Ikke i Stamhuset)

Forskningslogen Niels Treschow inviterer faste og korresponderende medlemmer til forskerseminar i Oslo 20. januar kl 0930-1600 i Tempelridderordenens lokaler, Parkveien 41A.

Denne dagen samler vi sentrale personer innen norsk frimurerforskning til en dag der de kan dele sine erfaringer og kunnskaper på en måte som forhåpentligvis vil stimulere nye forskere til arbeid innen Forskningslogen.

Programmet for dagen er vedlagt (se under artikkelen for nedlastning), og hovedtyngden av programpostene er ment å skulle gi kjennskap til konkrete verktøy som vil være til praktisk nytte i et forskningsarbeid. Det vil også bli plass til noen mer overordnede og teoretiske refleksjoner rundt muligheter og begrensninger når frimureri gjøres til et forskningsfelt.

Medvirkende denne dagen:

· Dag Brekke (dr. med.), T i Forskningslogen Niels Treschow

· Leif Endre Grutle (cand. theol.) OM i Forskningslogen Niels Treschow

· Jørund Gustavsen, Ordenens Historiograf

· Lyder Marstrander (MA arkeologi), Overarkivar og leder for Ordenens historiske arkiv

· Hans Christian Palm (dr.scient.), nestleder Nevnden for Frimurerisk Forskning

· Ingar Samset (cand. theol.), Ordenenes Høyeste Prelat

· Kristoffer Sandven, Ordenens Overarkitekt, og leder Nevnden for Frimurerisk Forskning

· Kaare J. E. Stephensen (cand.jur.), tidl. Ordenens Historiograf, og Forskningslogen Niels Treschows første OM.

Det er gratis å delta på seminaret, men av hensyn til lunsjservering ber vi om påmelding til senest onsdag 17. januar. På grunn av begrenset antall plasser på seminaret anbefales interesserte å melde seg på snarest som mulig.Sist redigert onsdag, 03 januar 2018 11:23